Veiko Vaske

Vandeadvokaat Veiko Vaske esindab kliente haldus- ja tsiviilkohtuvaidlustes ning nõustab neid äritegevuse korraldamisel, et vaidluste risk oleks võimalikult väike. Veiko on spetsialiseerunud eeskätt erinevatele majandushaldusõiguse küsimustele riigihangetest detailplaneeringute ja keskkonnalubadeni. Ta on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse eksperte ja lisaks advokaaditööle õpetab tulevastele juristidele ehitus- ja planeerimisõigust Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Veiko on töötanud õigusalal aastast 2002 ja tegelenud riigihangete õigusega aastast 2003. Aastatel 2003–2007 oli ta avalikus teenistuses Rahandusministeeriumis, kus ta vastutas Eesti riigihankeõiguse Euroopa Liidu õigusega kooskõlla viimise eest, oli riigihangete seaduse eelnõu ning mitmete muude majandusõiguse valdkonna õigusaktide autor. Ta omandas mitmekülgse kogemuse nii riigiasutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide kui Euroopa Liidu institutsioonidega suhtlemisel ja esindas Eesti riiki Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis riigihankedirektiivide ja õiguskaitsedirektiivide väljatöötamisel. Nõukogu ja auditikomitee liikmena on ta osalenud riigi äriühingute juhtimises ja erastamises ning olnud rahandusministeeriumi esindajana turujärelevalve nõukogu liige. 

Aastatel 2007–2012 tegutses Veiko riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena riigihankevaidlustes esimese instantsi õigusemõistjana. Selle aja jooksul lahendas ta üle 200 erineva vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse, mistõttu on raske leida riigihankealast vaidlusküsimust, mille osas tal kogemus puuduks.

Alates aastast 2012 tegutseb Veiko advokaadina ning on omandanud märkimisväärse kogemuse haldus- ja tsiviilkohtumenetluses, eriti riigihankevaidlustes ning planeerimis- ja ehitusküsimustes. Ta on esindanud kliente rahvusvahelistel läbirääkimistel ja arbitraažimenetluses. Veiko aitab klientidel hankemenetlusi korraldada ja riigihangetel osaleda, et menetluse nüansid ei jääks tähelepanuta, nõustab erinevate kinnisvara- ja ehitusvaldkonna lepingute, sh FIDIC-u tüüptingimustel põhinevate ehituslepingute koostamisel ja sõlmimisel, abistab kliente keskkonnanõuete täitmisel ja vajalike lubade hankimisel ning põhiõiguste riivet ja avaliku võimu pädevust puudutavates küsimustes. Enne NOVE-ga liitumist aastatel 2012–2018 tegutses ta Advokaadibüroos Sorainen.

Põhitöö kõrvalt on Veiko tegutsenud pikka aega riigihangete alal koolitaja ja õppejõuna, pidades loenguid näiteks kohtunike ja advokaatide täiendõppe raames ning koolitades paljusid riigiasutusi ja ettevõtjaid. Ta on õpetanud riigihankeõigust Tallinna Majanduskoolis, aastast 2014 õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ehitus- ja planeerimisõigust ning loeb loenguid ka riigihankeõiguse kursuse raames. 

Töökogemus

2018–…       Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat
2014–…       Tartu Ülikool, õigusteaduskond, ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud,     riigihankeõiguse õppejõud
2012–2018   Advokaadibüroo Sorainen, advokaat, vandeadvokaat
2009–2012   Tallinna Majanduskool, riigihankeõiguse õppejõud
2007–2012   Riigihangete vaidlustuskomisjon, komisjoni liige
2003–2007   Rahandusministeerium, riigiabi ja riigihangete talitus, peaspetsialist
2002            Advokaadibüroo Raidla & Partnerid, praktikant
2002            AS Vanalinna Kinnisvarahooldus, praktikant
2001–2002   Tartu Ülikooli Üliõpilaste õigusbüroo, pro bono õigusnõustaja

Haridus

2006               Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, erinevad makroökonoomika kursused
2005–2007      Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, avaliku halduse magistriõpe (lõpetamata)
1999–2003      Tartu Ülikool, õigusteaduskond, baccalaureus artium (ametlikult võrdne   magistrikraadiga)

Keeled
eesti, inglise, saksa, vene, prantsuse

Liikmesus

Eesti Advokatuur