Tel   +372 610 8013
Mob +372 517 5683
E-post: veikko.puolakainen@nove.ee

Veikko Puolakainen

Veikko Puolakainen on töötanud õiguse valdkonnas 1998. aastast, omades töökogemust nii ettevõtte juristina kui advokaadina väiksemas ja keskmises advokaadibüroos. Viimased kuus aastat töötas Veikko Baltikumi juhtivas advokaadibüroos Sorainen kohtuvaidluste meeskonnas.

Veikko on spetsialiseerunud peamiselt kohtuvaidlustele tsiviil- ja haldusasjades ning on esindanud kliente kõikides Eesti Vabariigi kohtuastmetes, aga ka kohtuvälistes vaidluste lahendamise instantsides (üürikomisjon, töövaidluskomisjon), samuti erinevates vaidemenetlustes.

Olulise osa tema tööst on moodustanud erinevad keerukad vaidlused võlaõiguse (lepingulised ja lepinguvälised võlasuhted), ühinguõiguse (aktsionäride vahelised vaidlused, juhatuse liikme vastutus) ning kinnisvara ja ehitusõiguse valdkonnas.

Veikkol on laialdased kogemused erinevates pankroti- ja täitemenetlusega seotud vaidlustes (sh klientide esindamine erinevates pankrotimenetlustes ning piiriülestes vaidlustes).

Ta on tegelenud ka spetsiifiliste väärteomenetlustega finantsõiguse valdkonnas (kliendi esitamine väärtpaberituru manipulatsiooniga seotud kaasuses). Samuti on tal märkimisväärne kogemus erinevates välisriigi kohtulahendite tunnustamise menetlustes.

Veikko osalusel on mitmed olulised kaasused lõppenud pretsedenti loovatena alles Riigikohtus ning on seeläbi aidanud kaasa valitseva õiguspraktika kujundamisele.

Veikkot kui tunnustatud õigusnõustajat on soovitanud rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded:

Best Lawyers kohtuvaidlustes ning reorganiseerimise, saneerimise ja pankrotiõiguse valdkonnas;

The Legal 500 vaidluste lahendamise valdkonnas märkides, et „vandeadvokaat Veikko Puolakainen on ’suurte kogemustega ning kohtusaalis väga veenev’”.

Töökogemus

2016…       Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat, partner
20102016   Advokaadibüroo SORAINEN, vandeadvokaat
20082009   Advokaadibüroo Mägi Kraavi ja Partnerid, vandeadvokaat
20022007   Advokaadibüroo Maire Arm, jurist ja advokaat
20012002   AS Elumaja, jurist
19982001   Harju Tarbijate Ühistu, jurist

Haridus

1998  Eesti Riigikaitse Akadeemia (kohtueelse uurimise eriala)
2004  Akadeemia Nord (magistrikraad õigusteaduses)

Keeled

eesti, inglise, vene

Liikmesus

Eesti Advokatuur

Väljaanded

Äripäev: Hea tava vastane üürileping puuküürnikuga on tühine, 21. juuli 2013
Äripäev: Mida panna tähele sundmüüki pandud objekti ostes? Väljanõudmine, 6. märts 2013
ETV saade "Pealtnägija": Ministeerium: keeruliste üürivaidluste aeg lüheneb märgatavalt , 30.jaan 2013 ERR Uudised
Riigikohus: tee remontija vastutab tekitatud kahju eest, 5. apr 2011, Raamatupidaja.ee
Miks salastada PRIA toetuse saajaid?, 30. nov 2010, Raamatupidaja.ee
Monopoolsed avalike teenuste pakkujad peavad teenust pakkuma kõigile, 3. aug 2010, Raamatupidaja.ee
Lennureisijate õigused tuhapilve taustal, 20. apr 2010, Raamatupidaja.ee