201805.16
0

NOVE-ga liitub assotsieerunud partnerina Mari Matjus

Meil on rõõm teada anda, et 2018. aasta maikuus liitub NOVE meeskonnaga vandeadvokaat Mari Matjus. Seeläbi kasvab märkimisväärselt NOVE võimekus aidata leida lahendusi andmekaitse-, tervishoiu- ja konkurentsiõiguse valdkonnas, kuna just neis valdkondades on Mari Matjus aastaid edukalt tegutsenud. Mari orienteerub ettevõtja tegevust reguleerivates normides ning tema õigeaegne ja täpne nõuanne võib hoida ära pika ja…

201804.30
0

NOVE osales hüpoteegiga seotud Riigikohtu praktika kujundamises

NOVE partner Urmas Volens esindas koos vandeadvokaat Paul Varul´i ja vandeadvokaat Anto Kasak´uga kliente Riigikohtus  kohtuasjas (RKTKo 2-15-8579), milles Riigikohus selgitas ja arendas edasi  kohtupraktikat võlgnikuks mitteoleva hüpoteegiga koormatud kinnisasja omaniku vastutuse täpsustamiseks.  Vaidlus tekkis olukorras, kus ostja omandas müüjalt kinnistu, mis oli varasemalt kolmanda isiku kasuks hüpoteegiga koormatud. Omandamisel lepiti kokku, et hüpoteegisummale vastav…

201804.16
0

Eerik Heldna lõpetab tegevuse NOVE-s ja keskendub Eesti Idapartnerluse Keskuse eksperdina Ukraina abistamise projektidele 

NOVE nõunik Eerik Heldna pühendub tänasest täisajaga Eesti Idapartnerluse Keskuse poolt juhitavatele Ukrainaga seotud korruptsiooni ohjeldamise projektidele ja lõpetab seoses sellega oma tegevuse NOVE advokaadibüroos.  Heldna juhtis NOVE-s valdkonda, mis tegeleb ettevõtete sisejuurdluste, konfidentsiaalse info hoidmise ja riskihaldusega. Valdkonna tegevust jätkavad Heldna NOVE kolleegid ja kontaktisikuks on NOVE kaasasutaja ja partner Veikko Puolakainen. Muudatust kommenteerides…

201803.13
0

Chambers Europe 2018: NOVE on vaidluste lahendamise valdkonnas Eesti parimate büroode hulgas

Mainekas rahvusvaheliste õigusturgude ülevaateid koostav Chambers and Partners  hindas oma Chambers Europe 2018 ülevaates NOVE vaidluste lahendamise valdkonnas Eesti parimate advokaadibüroode hulka. NOVE tugevusena toodi välja klientide positiivset tagasisidet ja tugevat positsiooni turul. Uuringu tulemusena selgus, et klientidele avaldab muljet NOVE meeskonna lähenemine ja ettevalmistus. Kliendid toovad esile NOVE “võimet näha suuremat pilti“ ja rõhutavad,…

201803.12
0

Veiko Vaske asub tööle advokaadibüroos NOVE

Vandeadvokaat Veiko Vaske asub tänasest tööle advokaadibüroos NOVE. Vaske esindab kliente haldus- ja tsiviilkohtuvaidlustes ning nõustab neid äritegevuse korraldamisel, et vaidluste risk oleks võimalikult väike. Veiko Vaske on spetsialiseerunud eeskätt erinevatele majandushaldusõiguse küsimustele riigihangetest detailplaneeringute ja keskkonnalubadeni. Ta on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse eksperte ja lisaks advokaaditööle õpetab tulevastele juristidele ehitus- ja planeerimisõigust Tartu Ülikooli…

201802.12
0

NOVE liitus Eesti Kaitsetööstuse Liiduga

Advokaadibüroo NOVE on veebruarist alates Eesti Kaitsetööstuse Liidu liige. Eesti Kaitsetööstuse Liit (EKTL) on mittetulunduslik organisatsioon, mis ühendab kaitsetööstuses tegelevaid ettevõtteid Eestis. EKTL-i eesmärgiks on liikmes-ettevõtete huvide esindamine ja paremate võimaluste loomine kaitse- ja julgeolekuotstarbeliste teenuste ja kaupade turgudel, panustades Eesti kaitsevõime tugevdamisesse ja majanduse arengusse. NOVE töötajatel, kelle seas on mitmeid riigiametniku töökogemusega reservohvitsere…

201801.15
0

NOVE nõustas Corle OÜ müüki Network Assets OÜ-le

NOVE nõustas edukalt elektri- ja sidevõrkude ehitusettevõtja Corle OÜ 100 %-lise osaluse müügitehingut. Tehingu tulemusena on Corle uus omanik Network Assets OÜ, mille osanikuks on Priit Uuemaa. Tehingut aitas rahastada BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF, SCA (BPM), mis finantseerib ettevõtete omandamisi ja kasvuinvesteeringuid Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. „Corle on väga hea kvaliteedi ning mainega elektri-…

201801.04
0

NOVE advokaadid on Tsiviilkohtumenetluse seadustik II kommenteeritud väljaande kaasautorid 

29. detsembril 2017 ilmus Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommenteeritud väljaande teine osa. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride teine raamat hõlmab olulisi teemasid nagu hagi esitamine ja menetlemise üldine kord maakohtus, aga ka näiteks hagi tagamine, kohtulahendid ja dokumentide kättetoimetamine. Teoses käsitletakse maakohtus toimuva hagimenetluse põhiküsimusi, v.a kohtualluvus, kulud ja tõendamine, millel peatuti põhjalikult esimeses raamatus. Analoogiliselt viimasega on lisaks tsiviilkohtumenetluse…

201712.22
0

Head sõbrad ja koostööpartnerid!

Jõulud on eelkõige lähedastega koosolemise aeg, kuid kindlasti ka aeg mõtlemaks nendele, kes võiksid meie abi ja toetust vajada. Oleme otsustanud, et NOVE ei anna oma panust tarbimiskultuuri edendamisse, vaid 2017.a jõulukaartideks ja -kingitusteks kavandatu eest aitame nõrgemaid. Seetõttu saadame jõulukaardid, mis on valminud puuetega inimeste käsitööna Merimetsa Tugikeskuses. Soovime kõigile rahulikke pühi! NOVE meeskond

201712.13
0

NOVE nõunik Eerik Heldna panustab korruptsiooni vähendamisse Ukrainas

NOVE nõunik Eerik Heldna hakkab juhtima Eesti ekspertide töögruppi, mille eesmärgiks on korruptsiooni ohjeldamine ja korruptsioonivastaste meetmete juurutamine Ukrainas. Euroopa Liidu algatusel ja Taani riikliku arenguagentuuri (DANIDA) rahastusel läbiviidava projekti „EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine (EUACI) 2017-2019“ keskseks eesmärgiks on korruptsiooni osakaalu vähendamine Ukrainas, andes edasi sellekohaseid kogemusi ja parimaid praktikaid, mis on leidnud edukat…