201904.08
0

NOVE kutsub tervishoiuteenuse osutajaid koolitusele “Meditsiin ja õigus”

Tervishoiuettevõtete juhid, osakonnajuhatajad, juristid, hanke- ja kvaliteedijuhid on 2. mail 2019 oodatud NOVE koolitusele “Meditsiin ja õigus”, kus käsitletakse 2019. aasta muudatusi tervishoiuõiguses, uut andmekaitses, korruptsiooniriskide juhtimist, riigihankeid, juhi juriidilisi kohustusi ja isiklikku vastutust. Lisaks NOVE vandeadvokaatidele esinevad ettekandega CybExer Technologies OÜ ja Eesti Idapartnerluse Keskuse SA spetsialistid. Koolituspäeva tasu on 189 eurot (+km), NOVE…

201903.25
0

Chambers Europe paigutas NOVE oma 2019. väljaandes taaskord vaidluste lahendamise valdkonna tugevamate tegijate hulka

Rahvusvaheline õigusturgude hindaja Chambers and Partners valis oma Chambers Europe 2019. aasta ülevaates NOVE juba teist aastat järjest vaidluste lahendamise valdkonnas Eesti parimate advokaadibüroode hulka. Lisaks leidsid ära märkimist Mari Matjus konkurentsiõiguse valdkonnas ning Urmas Volens kinnisvara ja vaidluste lahendamise valdkonnas. Klientide ja kolleegidega läbi viidud intervjuude põhjal on Chambers välja toonud, et „NOVE on…

201903.20
0

NOVE esindas edukalt Riigikohtus klienti meediavaidluses

NOVE advokaadid Urmas Volens ja  Heili Püümann esindasid Riigikohtus edukalt klienti meediavaidluses, milles Riigikohus täpsustas intervjuu vormis ajakirjandusele antud andmete kohtuliku ümberlükkamise põhimõtteid. Riigikohus kinnitas, et juhtudel, kus meediaväljaanded väidetavalt kajastasid kostja varem antud intervjuus avaldatud andmeid, ei saa kostjat lugeda nendes kajastustes avaldatud andmete avaldajaks. Seega ei ole hagejal õigus nõuda, et kostja meediaväljaannetes kajastatud väited…

201903.11
0

Koolitus “Müügileping: vaidluste ennetamine ja õiguskaitsevahendite kasutamine“

Advokaadibüroo NOVE partnerite Urmas Volensi ja Arsi Paveltsi ning Eesti Juristide Liidu koostöös toimub neljast õppepäevast koosnev koolituste sari, millest esimesed kaks on planeeritud 2019.a kevadesse (20.03.2019 ja 05.06.2019) ja kaks sügisesse (11.09.2019 ja oktoobri teine pool). Koolituse eesmärk.  Anda praktiline ja põhjalik ülevaade, kuidas lepingulisi vaidlusi ennetada ja planeerida, tagada õiguskaitsevahendite korrektne ja edukas maksmapanek…

201902.28
0

NOVE esindas edukalt Riigikohtus ostjat kinnisasja varjatud puuduste vaidluses 

NOVE vandeadvokaadid Arsi Pavelts ja Kristjan Tamm esindasid Riigikohtus edukalt ostjat kinnisasja ja selle juurde kuulunud elamu varjatud puuduste üle peetud vaidluses. Vaidluse asjaolude kohaselt omandas ostja kinnisasja ühes selle juurde kuulunud elamuga, millel ilmnesid kinnisasja üleandmise järgselt olulised puudused, mh veevarustussüsteemi ja kütteseadmete ning elektripaigaldiste puudused. Seega ei vastanud elamu vähemalt sellesarnaste hoonete keskmisele…

201902.06
0

NOVE esindas edukalt AS-i SEBE riigihankevaidluses

NOVE partner Veikko Puolakainen ja vandeadvokaat Veiko Vaske esindasid edukalt Eesti juhtivat bussiliiniveo teenuse pakkujat AS-i SEBE riigihankevaidluses rohkem kui 21 miljoni eurose väärtusega Harju maakonna avaliku liiniveo lepingu üle. MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus korraldatud hankel „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju Maakonna põhja suuna bussiliinidel“ esitati kuus pakkumust, millest edukaks tunnistati AS SEBE oma. Kaks odavamat pakkumust…

201902.05
0

Koolitus “Uut ja praktilist äriühinguõiguses”

Advokaadibüroo NOVE partneri Urmas Volensi ning Preismann Koolituse koostöös toimub käesoleva aasta märtsis Sokos Hotel Virus 2-osaline koolitus “Uut ja praktilist äriõiguses”. Koolituse esimene osa leiab aset 13. märtsil ja selle eesmärgiks on käsitleda põhikirjades ja muudes osanike vahelistes kokkulepetes sisalduvaid enam levinud kokkuleppeid ühinguõiguses ning nende lubatavust ja toimet aktuaalse kohtupraktika valguses, heites sh…

201901.07
0

Indrek Niklus asub tööle advokaadibüroos NOVE

PRESSITEADE 07.01.2019 Indrek Niklus asub tööle advokaadibüroos NOVE Viimased 10 aastat Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhatajana töötanud Indrek Niklus asub veebruari keskpaigas tööle advokaadibüroo NOVE nõunikuna. Niklus asub NOVE advokaate nõustama kõigis majandusõiguse valdkondades, spetsialiseerudes esmajoones kindlustuse ning täitemenetlus- ja maksejõuetusõigusega seotud küsimuste lahendamisele. Samuti tugevdab Nikluse liitumine NOVE riigisuhete ja erinevate õiguslike analüüside ning uuringute…

201811.28
0

Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus

Eesti Advokatuur tunnistas 27.11.2018 Advokaadibüroo NOVE Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse vääriliseks. Tegemist on advokatuuri poolt advokaadibüroodele omistatava tunnustusega kõrge teenindusstandardi ja selleks oluliste (juhtimis)protsesside rakendamise eest advokaadibüroos. Kvaliteedijuhtimise tunnistuse väljaandmise käigus hinnatakse advokaadibüroo teeninduskvaliteedi taset eeskätt läbi advokatuuriseaduses ja advokatuuri juhendites–kordades kehtestatud nõuete, protsessi eesmärk on täiustada ja tõsta advokaadibüroode teenindusstandardit. Esile tõstetakse kolm võtmevaldkonda klientide…

201811.13
0

NOVE esindas edukalt Nasdaq Tallinn AS-i vaidluses Olympic Entertainment Group AS-ga

Tallinna börsi vahekohus jättis 09.11.2018 otsusega rahuldamata Olympic Entertainment Groupi hagi Nasdaq Tallinn AS-i vastu börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni 31. mai otsuse vaidlustamiseks, milles Olympic ei nõustunud börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni otsusega mitte lõpetada Olympicu noteerimine börsil. Olympic taotles vahekohtult, et vahekohus tuvastaks, et Olympicu 15. mai taotlus aktsiate noteerimise lõpetamiseks on õiguspärane ja põhjendatud…

201811.06
0

Valminud on ühinguõiguse revisjoni töörühma analüüs-kontseptsioon

Justiitsministeeriumi tellimusel läbiviidava ühinguõiguse revisjoni raames on NOVE partner Urmas Volensi juhitav ekspertide töörühm saanud valmis analüüs-kontseptsiooni, mis on saadetud ühinguõiguse revisjoni komisjoni liikmetele. Lisaks kogub Justiitsministeerium analüüsidokumendis pakutud ettepanekute kohta arvamusi avaliku konsultatsiooni käigus.  Ühinguõiguse revisjoni raames viiakse perioodil 2016–2020 läbi kogu ühinguõiguse valdkonna õigusloome põhjalik, sisuline ja süsteemne analüüs, ühtlustamine ja ajakohastamine. Selle ülesande…

201809.04
0

NOVE-ga on liitunud advokaat Triin Tiru

NOVE-l on rõõm teatada, et NOVE-ga on liitunud advokaat Triin Tiru, kes nõustab kliente peamiselt kinnisvaraga, äriühingute ühinemiste ja omandamistega ning erinevate lepingutega seotud küsimustes.  „Triinu liitumine NOVE-ga on väga positiivne areng, kuna sellega muutub veelgi tugevamaks NOVE tehingute ja ärilepingute nõustamise alane võimekus ning oleme võimelised järjest paremini vastama klientide kasvavatele vajadustele ka selles…