Esindus tsiviilkohtumenetluses järgmistes valdkondades:

 • Võlaõigus (erinevad lepingulised ja lepinguvälised võlasuhted, kahjunõuded)
 • Ühinguõigus
 • Kindlustusõigus
 • Kinnisvara, planeerimine ja ehitus (sh FIDIC lepingud)
 • Pankroti- ja täitemenetlus
 • Tööõigus

Kinnisvara-, ehitus-, ühingu- ja kaubandusõiguslike tehingute nõustamine:

 • Tehingute struktureerimine
 • Lepingute, nõudekirjade jm dokumentide koostamine
 • Nõustamine lepingulistel läbirääkimistel
 • Due diligence
 • Ühinguõiguslike dokumentide (organi otsuse eelnõud jms) koostamine
 • Ühingute ühinemised, jagunemised, ümberkujundamised jms

Esindus haldusmenetluses

 • Planeeringumenetlused
 • Ehitusdokumentatsiooniga seotud menetlused
 • Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega seotud küsimused

Esindus halduskohtumenetluses

Esindus vahekohtumenetluses

Esindus riigihangetega seotud vaidlustes