201607.18
0

NOVE partner Andrus Kattel esitas Eesti Kindlustusseltside Liidus ettekande teemal „Hüvitise vähendamine riski suurenemise korral“

Advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat ja partner Andrus Kattel viis 09.06.2016 Eesti Kindlustusseltside Liidus läbi koolituse teemal „ Hüvitise vähendamine riski suurenemise korral“. Koolitusel käsitleti praktilisi ja aktuaalseid küsimusi kindlustusriskidest ja nende hindamisest hüvitise vähendamise vaidluste praktikas. Koolitus oli suunatud kindlustuspraktikutele (tootejuhid, kahjukäsitlejad, kindlustusseltside juristid).

201605.30
0

Alates 1. juunist 2016 liitub meie meeskonnaga kogenud vandeadvokaat Arsi Pavelts.

Arsi on spetsialiseerunud eraõiguslike ning täitemenetlus- ja maksejõuetusõigust puudutavate vaidluste lahendamisele kohtu- ja vahekohtumenetluses. Tema peamised erialad on lepinguliste ja lepinguväliste võlasuhete õigus ning kaubandus- ja pankrotiõigus. Ta on tegelenud põhjalikult ka ühingu-, transpordi-, kaubamärgi- ja patendi-, ehitusküsimusi, samuti täitemenetlust ja asjaõiguslikke küsimusi puudutavate vaidluste lahendamisega. Viimased kaheksa aastat on Arsi töötanud advokaadibüroos VARUL. Arsi…

201605.30
0

Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärust tutvustav seminar.

Advokaadibüroo Nove partner Urmas Volens modereerib 31.mail kell 13:00 – 17:00 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinna õppehoones toimuvat Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärust tutvustavat seminari. Täpsem info: http://www.oi.ut.ee/et/uudised/31mail-kell-1300-toimub-euroopa-liidu-andmekaitse-uldmaarust-tutvustav-seminar

201603.17
0

Praktiline koolitus: Millised on erinevad võimalused töösuhte vormistamiseks?

Töösuhte vormistamine. Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus 26.05.2016, toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru. Advokaadibüroo Nove partner Urmas Volens ning tööõiguse ekspert Heli Raidve jagavad koolitusel praktilisi nõuandeid. Töösuhte vormistamiseks on mitmeid võimalusi. Milline neist valida? Kas sõlmida tööleping, töövõtuleping, käsundusleping või on töösuhte fikseerimiseks mõni veelgi sobilikum võimalus? Kuidas vormistada lepingud korrektselt, et vältida hilisemaid vaidlusi? vaata…

201603.16
0

Osanike/aktsionäride äriühinguõiguslikud vaidlused ja nende vältimine

Osanike/aktsionäride äiühinguõiguslikud vaidlused ja nende vältimine. Preismann Koolitus 6. ja 27. aprillil 2016, toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskuses, Narva mnt 7c.  Urmas Volens, Advokaadibüroo NOVE partner käsitleb kahepäevasel koolitustsüklil põhjalikult osanike ja aktsionäride vahelisi enam levinud vaidlusi ühinguõiguses ja pakub õiguslikke lahendusi nende vältimiseks. Toob praktilisi elulisi näiteid, sh Riigikohtu praktikast. Osanike/aktsionäride äriühinguõigusliku…

201603.15
0

Ehitisel ilmnes puudus – kelle vastu ja kuidas edukalt nõudeid esitada?

Addenda Ehituskonverents 30. märtsil 2016 Urmas Volens ja Veikko Puolakainen, Advokaadibüroo Nove partnerid käsitlevad praktiliste näidete varal, kuidas tuleks ette valmistada ehitusvaidluses kohtusse pöördumist ning missuguste nõuetega ja missuguse asjaosalise vastu üldse on võimalik ja mõistlik nõudeid esitada. Tavapäraselt on potentsiaalselt ehitusvea tekkimise põhjustanud viga kas projekteerimises või ehitaja poolt projektist kõrvale kaldumises, lisaks oleks pidanud omanikujärelevalve…

201603.12
0

Nimekad advokaadid asutavad vaidluste lahendamisele spetsialiseerunud büroo NOVE

Pikaajalise valdkondliku kogemusega vandeadvokaadid Andrus Kattel, Veikko Puolakainen, Kristjan Tamm ja Urmas Volens asutavad boutique-tüüpi advokaadibüroo, mis spetsialiseerub keerukamate majandusalaste vaidluste lahendamisele. „NOVE motoks on vähem, aga paremini,“ ütles NOVE üks partneritest, vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dotsent Urmas Volens. „Me ei hakka oma töö headust kunagi mõõtma kvantiteedi järgi. Seame eesmärgiks, et igale kliendile…