201611.23
0

NOVE meeskonnaga liitus novembrikuust 2016 advokaat Heili Püümann

Heili Püümann on töötanud õigusalal alates 2013. aastast, mil ta alustas tööd advokaadibüroos SORAINEN. Advokaadibüroos SORAINEN oli Heili kinnisvara- ning ehitusõiguse töörühma liige ning tegeles väga mitmete kinnisvara valdkonda kuuluvate küsimustega alates planeeringu ja ehitusõiguslikest vaidlustest lõpetades äripindade üüri- ja müügitehingutega. Muu hulgas on Heili osalenud ka suuremahulistes ühinemiste ja jagunemiste läbiviimises ja finantsvaldkonda kuuluvates…

201611.08
0

NOVE esindas Riigikohtus reisikorraldajat

NOVE vandeadvokaat Urmas Volens esindas Riigikohtus Eesti üheks suuremaks reisikorraldajaks olevat OÜ-d Novatours. Vaidluse aluseks oli kolme reisija hagi reisikorraldaja vastu, milles nad nõudsid reisikorraldajalt hüvitist selle eest, et reisikorraldaja katkestas 2014.a kevadel Egiptuses alanud rahutuste tõttu nende puhkusereisid ennetähtaegselt ja tõi reisijad nende turvalisuse huvides Eestisse tagasi. Riigikohus leidis tsiviilasjas nr 3-2-1-75-16 tehtud lahendis,…

201611.08
0

Riigikohus täpsustas kindlustusnõustamise sisu alakindlustuse näitel

NOVE vandeadvokaat Andrus Kattel esindas kindlustusseltsi ADB Gjensidige Eesti filiaal vaidluses kindlustusvõtja, kindlustusmaakleri ja viimase vastutuskindlustusandjaga küsimuses, kes kindlustussuhte osalistest vastutab alakindlustusega kindlustuslepingu sõlmimise eest ning kas alakindlustuse tõttu saamata jäänud kindlustushüvitise peaks korvama kindlustusmaakler (tema vastutuskindlustus). Kaasust käsitles Riigikohus otsuses nr 3-2-1-57-16. Kaasuses tunnustas Riigikohus põhimõtet, mille kohaselt oma kindlustushuvile vastava kindlustusväärtuse avaldamise riski kannab…

201610.19
0

Karin Sein ja Arsi Pavelts osalesid uue Võlaõigusseaduse üldosa kommenteeritud väljaande koostamisel

14. oktoobril 2016 esitleti Tartus toimunud 34. õigusteadlaste päevade raames Eesti juristkonnale oluliseks töövahendiks oleva Võlaõigusseaduse üldosa kommentaaride teist täiendatud ja täielikult ümbertöötatud väljaannet. Raamatu autorite hulka kuulus ka NOVE vandeadvokaat Arsi Pavelts, kes on enam kui kümne aasta jooksul rohkelt vaidlusi ja kohtupraktikat andnud võlatunnistuse regulatsiooni kommentaaride autoriks (VÕS § 30). NOVE nõunik Karin Sein…

201610.04
0

Alates oktoobrist 2016 liitus meiega nõunikuna tsiviilõiguse professor Karin Sein

Prof. Karin Sein on töötanud õiguse valdkonnas 1996. aastast, alustades justiitsministeeriumi eraõiguse osakonna nõunikuna. Justiitsministeeriumis töötamise ajal juhtis ta rahvusvahelise eraõiguse seaduse väljatöötamise töögruppi ning osales pankrotiseaduse väljatöötamisel, samuti mitmete rahvusvaheliste konventsioonide ratifitseerimisel ja Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi töös.  Ta jätkas oma teenistuskäiku Sisekaitseakadeemia eraõiguse õppetooli juhataja ja lektorina kuni 2004. aastal suundus õpetama Tartu…

201609.21
0

Meie meeskonnaga liitus kogenud vandeadvokaat Marika Oksaar

Marika on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele ning kindlustusõigusele. Tal on tugev kindlustusalane taust ning lisaks õigusharidusele ka rakendusarhitekti tehniline kõrgharidus, mis võimaldab ehitus- ja planeerimisalal kliente nõustada mitme valdkonna eriteadmiste abil. Kogenud advokaadina läheneb Marika probleemidele praktiliselt, mitte vaid õigusteoreetiliselt. Marika asus juristina tööle 2003. aastal Eesti ühte suuremasse kindlustusseltsi Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS (tänane Seesam…

201609.20
0

NOVE partner Urmas Volens valiti ühinguõiguse revisjoni töögrupi juhiks ja vandeadvokaat Arsi Pavelts töörühma liikmeks

Advokaadibüroo NOVE partner Urmas Volens valiti Justiitsministeeriumi poolt korraldatud riigihankel „Ühinguõiguse revisjoni läbiviimine“ ekspertide töögrupi juhiks. Riigihanke eesmärgiks oli leida õigusekspertide töörühm, kelle ülesandeks on kogu kehtiva ühinguõiguse revisjoni läbiviimine. Töögruppi kuuluvad Justiitsministeeriumi otsuse kohaselt veel NOVE vandeadvokaat Arsi Pavelts ning tunnustatud eraõiguse eksperdid Villu Kõve, Martin Käerdi, Kalev Saare, Andres Vutt, Margit Vutt ja…

201609.12
0

NOVE ja CentAR koostavad riigi tellimusel uuringu ühingute piiriülese liikumise kohta

Advokaadibüroo NOVE ja Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR võitsid Riigikantselei ja Justiitsministeeriumi koostöös korraldatud riigihanke uuringu „Ühingute piiriülese liikumise reguleerimine Euroopa Liidus“ läbiviimiseks. Hanke tulemusena koostatava keeruka uuringu eesmärk on saada ülevaade sellest, kui palju ja millistel juhtudel esineb ettevõtjatel vajadust oma registreeritud asukoha piiriüleseks muutmiseks (vajaduse ja kaasuste kaardistamine). Vajaduse kaardistamine on oluline hindamaks, kas…

201609.07
0

Septembrist 2016 liitub meie meeskonnaga kogenud vandeadvokaat Kaija Riismaa

Kaija Riismaa on töötanud õiguse alal alates 2007. aastast, mil ta alustas tööd Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituses nõunikuna. Nõunikuna tegeles Kaija peamiselt võlaõigusega ning osales mitmete õigusaktide väljatöötamisel, näiteks töölepingu seaduse väljatöötamine, tarbijakrediidi direktiivi ja tarbija õiguste direktiivi üle võtmine võlaõigusseadusesse, mittevaralise kahju regulatsiooni muutmine võlaõigusseaduses jne. Tema tööülesannete hulka kuulus ka Eesti seisukoha…

201607.18
0

NOVE partner Andrus Kattel esitas Eesti Kindlustusseltside Liidus ettekande teemal „Hüvitise vähendamine riski suurenemise korral“

Advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat ja partner Andrus Kattel viis 09.06.2016 Eesti Kindlustusseltside Liidus läbi koolituse teemal „ Hüvitise vähendamine riski suurenemise korral“. Koolitusel käsitleti praktilisi ja aktuaalseid küsimusi kindlustusriskidest ja nende hindamisest hüvitise vähendamise vaidluste praktikas. Koolitus oli suunatud kindlustuspraktikutele (tootejuhid, kahjukäsitlejad, kindlustusseltside juristid).

201605.30
0

Alates 1. juunist 2016 liitub meie meeskonnaga kogenud vandeadvokaat Arsi Pavelts.

Arsi on spetsialiseerunud eraõiguslike ning täitemenetlus- ja maksejõuetusõigust puudutavate vaidluste lahendamisele kohtu- ja vahekohtumenetluses. Tema peamised erialad on lepinguliste ja lepinguväliste võlasuhete õigus ning kaubandus- ja pankrotiõigus. Ta on tegelenud põhjalikult ka ühingu-, transpordi-, kaubamärgi- ja patendi-, ehitusküsimusi, samuti täitemenetlust ja asjaõiguslikke küsimusi puudutavate vaidluste lahendamisega. Viimased kaheksa aastat on Arsi töötanud advokaadibüroos VARUL. Arsi…