Posts  

Latest News  

NOVE partnerid Urmas Volens ja Arsi Pavelts ning advokaat Heili Püümann osalesid kaasautoritena tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride kolmanda osa koostamises

NOVE partnerid Urmas Volens ja Arsi Pavelts ning advokaat Heili Püümann osalesid kaasautoritena tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride kolmanda osa koostamises

adminsnove  Comments (0)
20. juunil ilmus  tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride viimane, kolmas osa. Enam kui 1650-leheküljelise kommentaaride kolmanda raamatu ettevalmistamisel osales suur hulk oma valdkonna Eesti parimaid asjatundjaid, mh ka kohtunikke ja advokaate. Kommentaari suunitlus on olnud ühendada teoreetiliselt...
NOVE-ga liitub assotsieerunud partnerina Mari Matjus

NOVE-ga liitub assotsieerunud partnerina Mari Matjus

adminsnove  Comments (0)
Meil on rõõm teada anda, et 2018. aasta maikuus liitub NOVE meeskonnaga vandeadvokaat Mari Matjus. Seeläbi kasvab märkimisväärselt NOVE võimekus aidata leida lahendusi andmekaitse-, tervishoiu- ja konkurentsiõiguse valdkonnas, kuna just neis valdkondades on Mari Matjus...
NOVE osales hüpoteegiga seotud Riigikohtu praktika kujundamises

NOVE osales hüpoteegiga seotud Riigikohtu praktika kujundamises

adminsnove  Comments (0)
NOVE partner Urmas Volens esindas koos vandeadvokaat Paul Varul´i ja vandeadvokaat Anto Kasak´uga kliente Riigikohtus  kohtuasjas (RKTKo 2-15-8579), milles Riigikohus selgitas ja arendas edasi  kohtupraktikat võlgnikuks mitteoleva hüpoteegiga koormatud kinnisasja omaniku vastutuse täpsustamiseks.  Vaidlus tekkis...

Testimonials  

  • Never expected to get such a powerful theme for this little money! It's a pleasure to work with, seems it just guesses my thoughts! I was looking for a really powerful corporate theme for my website, that would allow profound formatting and very Diverse content representation. Now I've found it!
    Jeff Blake
    Jeff Blake

    Company 2