Marika Oksaar

Tel     +372 610 8017
Mob   +372 529 9929
e-post: marika.oksaar@nove.ee

Marika Oksaar

Vandeadvokaat Marika Oksaar on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele ning kindlustusõigusele. Tal on tugev kindlustusalane taust ning lisaks õigusharidusele ka rakendusarhitekti tehniline kõrgharidus, mis võimaldab ehitus- ja planeerimisalal kliente nõustada mitme valdkonna eriteadmiste abil. Kogenud advokaadina läheneb Marika probleemidele praktiliselt, mitte vaid õigusteoreetiliselt.

Marika asus juristina tööle 2003. aastal Eesti ühte suuremasse kindlustusseltsi Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS (tänane Seesam Insurance AS), kus tema peamisteks tööülesanneteks oli tüüptingimuste koostamine, kahjukäsitlusprotsessi nõustamine ja kohtuvaidlustes esindamine.

2006.a asus Marika tööle Baltikumi ühte suurimasse advokaadibüroosse Sorainen ning on alates 2007.aastast Eesti Advokatuuri liige. Ta esindas kliente väga erinevates kohtuasjades (nii võla-, asja- kui ühinguõiguslikes vaidlustes) ning ka kohtuvälistes vaidlustes (nõuete ja pretensioonide koostamine, kompromissiläbirääkimised). Samuti on Marikal ulatuslik kogemus klientide kindlustusõiguse alasel nõustamisel (nt kindlustusseltside piiriülesel ühinemisel, kindlustustegevuse ja kindlustusvahenduse regulatsiooni puudutavates küsimustes).

Marikat kui tunnustatud õigusnõustajat kindlustusõiguses on soovitanud rahvusvaheline õigusturge hindav väljaanne Best Lawyers. 2014.a nimetas Best Lawyers Marika Eesti aasta advokaadiks (“Lawyer of The Year”) kindlustusõiguse valdkonnas.

Lisaks õigusalasele kõrgharidusele on Marikal ka tehniline kõrgharidus – 2016.a lõpetas ta rakendusarhitektuuri diplomiõppe Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Seega on Marikal tehnilist taipu ning sügavam arusaam planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusprotsessist tervikuna.

Töökogemus

2016…          Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat
20062016     Advokaadibüroo SORAINEN, jurist ja advokaat
20032006     Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS (tänane Seesam Insurance AS), jurist

Haridus

2005               Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, bakalaureusekraad (võrdsustatud magistrikraadiga), sh vahetusüliõpilasena Rotterdami Erasmuse Ülikoolis
2016                Tallinna Tehnikakõrgkool, Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond, rakendusarhitektuur (diplomiõpe)

Keeled

eesti, inglise

Liikmesus

Eesti Advokatuur
Eesti Harjutuskohtu Selts

Väljaanded

Kindlustuse mõju deliktiõiguslikule kahju hüvitamise kohustusele. Kahjuhüvitise vähendamine ja tagasinõudeõigus; Juridica, 2005, nr 6, lk 376384.
Lasteaiakohata laste vanemad hakkavad viimaks ometi enda õiguste eest võitlema; Õhtuleht 12.apr 2013