Mari Matjus

Vandeadvokaat Mari Matjuse kogemus andmekaitse-, tervishoiu- ja konkurentsiõiguses võimaldab NOVE klientidel vaidlusi ennetada. Mari orienteerub ettevõtja tegevust reguleerivates normides ning tema õigeaegne ja täpne nõuanne võib hoida ära pika ja kurnava vaidluse. 

Isikuandmete kaitses viib Mari läbi klientide andmekaitseauditeid ja koostab mõjuhinnanguid ja andmekaitsetingimusi; aitab pidada isikuandmete töötlemise registrit, sõlmida vastutava ja volitatud töötleja vahelisi lepinguid, koostada ja kommunikeerida ettevõtte sise-eeskirju; täiendab lepinguid töötajate ja koostööpartneritega andmekaitse vaatevinklist.

Maril on pikaajaline kogemus vastavuskontrolliga tervishoiusektoris, milles tegutsemine on õiguslikult väga detailselt reguleeritud. Mari on nõustanud erinevas suuruses nii statsionaarsete kui ka ambulatoorsete tervishoiuteenuste osutajaid, rahvusvahelisi ravimikontserne, meditsiiniseadmete müüjaid, kliiniliste uuringute korraldajaid ning meditsiinisektori katusorganisatsioone. 

Konkurentsiõigusega on Mari tegelenud juba 10 aastat, nõustades koondumiste kontrolli, ettevõtjate koostöölepingute ja turgu valitsevas seisundis ettevõtja tegevuspiirangute alal. 

Mari Matjus on omandanud lisaks Tartu Ülikoolile magistrikraadi ka Oxfordi Ülikoolist, kus keskendus meditsiini-, konkurentsi- ja Euroopa Liidu õigusele. Tal on töökogemus globaalse advokaadibüroo Londoni peakorterist.

Lisaks advokaaditööle on Mari juba 5 aastat õpetanud konkurentsiõigust Tartu Ülikooli magistrantidele. Mari on Eesti Oxford & Cambridge’i vilistlaste organisatsiooni juhatuse liige ning Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse Toetusfond SA nõukogu liige. 

Töökogemus

2018–…         Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat, assotsieerunud partner
2015–2018    Advokaadibüroo Jesse & Kalaus, vandeadvokaat, partner
2013–...        Tartu Ülikool, konkurentsiõiguse õppejõud
2012             Advokaadibüroo Holman Fenwick Willan, London
2011             Georgetowni Ülikooli suveprogramm,   seminarijuhendaja
2010–2015    Advokaadibüroo Sorainen, advokaat, vandeadvokaat, meditsiini- ja bioteaduste valdkonna juht


Haridus


2011–2012    Oxfordi Ülikool, magistrikraad (Magister Juris)
2009–2011    Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, magistrikraad (MA) cum laude
2006–2009    Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, bakalaureusekraad (BA) cum laude
2008             Georgetowni Ülikooli suveprogramm American Institute on Political and Economic Systems

Keeled

eesti, inglise 

Liikmesus

Eesti Advokatuur
Oxford & Cambridge Club Estonia, juhatuse liige 
Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse Toetusfond SA, nõukogu liige