Kristjan Tamm
Tel    +372 610 8012
Mob +372 501 9660
E-post: kristjan.tamm@nove.ee

Kristjan Tamm

Vandeadvokaat Kristjan Tamm on töötanud õigusalal 2004. aastast, mil ta alustas tööd ehitusvaldkonna juristina. Kuivõrd Kristjan on varasemalt omandanud bakalaureuse kraadi ka tsiviilehituses ja töötanud insenerina ning juhina ehitus- ja projekteerimisettevõttes, siis võimaldavad sellised ehitus- ja projekteerimisvaldkonna sisulised teadmised ja kogemus Kristjanil pakkuda klientidele ehitusega seotud küsimuste puhul parima kvaliteediga õigusnõustamist.

Kristjan on spetsialiseerunud peamiselt kinnisvara- ja ehitusõigusele ning kohtuvaidlustele. Kristjanil on ka pikaajaline ehitusvaldkonna lepingunõustamise kogemus. Kristjan on nõustanud paljude projekteerimislepingute, tellija esindaja lepingute, omanikujärelevalve, ehituse peatöövõtu, ehituse alltöövõtu, müügi- ning tagatislepingute sõlmimist.

Kristjani kohtuvaidluste kogemus hõlmab nii töövõtjate kui ka tellijate huvide kaitsmist ehituse kui projekteerimisega seotud tsiviilvaidlustes ning planeerimise ning järelevalvega seotud asjades halduskohtumenetluses. Lisaks ehitusküsimustele on Kristjanil pikaajaline kohtuvaidluste kogemus muudes lepinguõiguse ja lepinguvälise kahju hüvitamise küsimustes ning ühinguõiguse valdkonnas (võlanõuded, kahjuhüvitusnõuded, korteriomandiga seotud õigussuhted jms).

Ühinguõiguslike vaidluste osas väärib esiletoomist Kristjani märkimisväärne kogemus väikeaktsionäride kaitse ja juhtorgani liikmete vastutuse alalt.

Lisaks advokaaditööle tegutseb Kristjan Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõuna.

Töökogemus

2016...        Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat, partner
20122016   Advokaadibüroo SORAINEN, advokaat, vandeadvokaat
20092012    Advokaadibüroo Kasak & Missik, advokaat, jurist
20072009   Celander Ehitus AS, Celander Projekt OÜ, tegevjuht
20052007    KMT Fassaadimeistrid OÜ, tegevjuht

Haridus


Tartu Ülikooli Õigusinstituut, bakalaureusekraad (BA)
Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, magistrikraad (MA)
Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskond, bakalaureusekraad (BA)

Keeled

eesti, inglise, vene

Liikmesus

Eesti Advokatuur
Eesti Harjutuskohtu Selts
Eesti Juristide Liit

Väljaanded


Kinnisvarauudised.ee „Hea leping sätestab selle osa, mida seadus ei reguleeri“, 22.jaanuar 2019
Postimees Online: Uue ehitusseaduse selgitus: tapeedivahetusest ametnikke teavitama ei pea, 9. juuni 2015
Ehitusuudised: Vigase ehituslepingu õlekõrreks vaid kohus, 11. veebr 2015,
Äripäev: Kes vastutab ja maksab võlad?, 28. juuli 2014
Juridica: Ehitise garantii kehtivas eraõiguse süsteemis, 1. mai 2014
Äripäev: Kuidas käituda, kui avastad ehitusel puudused? Lepingu sisu on oluline, 5. dets 2012
Juridica: Äriühingu juhtorgani liikme deliktiline vastutus äriühinguga seotud kuritarvituste korral, 1. juuni 2006