Tel    +372 610 80 12
Mob +372 501 96 60
E-post: kristjan.tamm@nove.ee

Kristjan Tamm

Vandeadvokaat Kristjan Tamm on töötanud õigusalal 2004. aastast, mil ta alustas tööd ehitusvaldkonna juristina. Kuivõrd Kristjan on varasemalt omandanud bakalaureuse kraadi ka tsiviilehituses ja töötanud insenerina ning juhina ehitus- ja projekteerimisettevõttes, siis võimaldavad sellised ehitus- ja projekteerimisvaldkonna sisulised teadmised ja kogemus Kristjanil pakkuda klientidele ehitusega seotud küsimuste puhul parima kvaliteediga õigusnõustamist.

Kristjan on spetsialiseerunud peamiselt kinnisvara- ja ehitusõigusele ning kohtuvaidlustele. Kristjanil on ka pikaajaline ehitusvaldkonna lepingunõustamise kogemus. Kristjan on nõustanud paljude projekteerimislepingute, tellija esindaja lepingute, omanikujärelevalve, ehituse peatöövõtu, ehituse alltöövõtu, müügi- ning tagatislepingute sõlmimist.

Kristjani kohtuvaidluste kogemus hõlmab nii töövõtjate kui ka tellijate huvide kaitsmist ehituse kui projekteerimisega seotud tsiviilvaidlustes ning planeerimise ning järelevalvega seotud asjades halduskohtumenetluses. Lisaks ehitusküsimustele on Kristjanil pikaajaline kohtuvaidluste kogemus muudes lepinguõiguse ja lepinguvälise kahju hüvitamise küsimustes ning ühinguõiguse valdkonnas (võlanõuded, kahjuhüvitusnõuded, korteriomandiga seotud õigussuhted jms).

Ühinguõiguslike vaidluste osas väärib esiletoomist Kristjani märkimisväärne kogemus väikeaktsionäride kaitse ja juhtorgani liikmete vastutuse alalt.

Lisaks advokaaditööle tegutseb Kristjan Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõuna.

Töökogemus

2016 - ....     Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat, partner
2012 - 2016  Advokaadibüroo SORAINEN, advokaat, vandeadvokaat
2009 - 2012  Advokaadibüroo Kasak & Missik, advokaat, jurist
2007 - 2009  Celander Ehitus AS, Celander Projekt OÜ, tegevjuht
2005 - 2007  KMT Fassaadimeistrid OÜ, tegevjuht
1997 - 2005  Esvika Elekter AS, kaupluse juhataja, müügijuht, jurist

Haridus


Tartu Ülikooli Õigusinstituut, bakalaureusekraad (BA)
Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, magistrikraad (MA)
Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskond, bakalaureusekraad (BA)

Keeled

eesti, inglise, vene

Liikmelisus

Eesti Advokatuur
Eesti Harjutuskohtu Selts
Eesti Juristide Liit

Väljaanded