Kaija Riismaa

Tel     + 372 610 80 16
Mob  + 372 581 503 88
e-post: kaija.riismaa@nove.ee

Kaija Riismaa

Kaija Riismaa on töötanud õiguse alal alates 2007. aastast, mil ta alustas tööd Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituses nõunikuna. Nõunikuna tegeles Kaija peamiselt lepinguõiguse valdkonnaga ning osales mitmete õigusaktide väljatöötamisel, näiteks töölepingu seaduse väljatöötamine, tarbijakrediidi direktiivi ja tarbija õiguste direktiivi üle võtmine võlaõigusseadusesse, mittevaralise kahju regulatsiooni muutmine võlaõigusseaduses jne. Tema tööülesannete hulka kuulus ka Eesti seisukoha väljatöötamine ning esindamine Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu töögruppides, milles keskenduti lepinguõigust puudutavatele küsimustele, näiteks Euroopa ühise müügiõiguse algatus.

Enne NOVEga liitumist oli Kaija tegutsemiskohaks advokaadibüroo SORAINEN, kus ta keskendus peamiselt tehingutele kinnisvaravaldkonnas, eelkõige äripindade üüri-, rendi- ja müügitehingutele ning kinnisasjade koormamisele piiratud asjaõigustega. Lisaks kinnisvara valdkonnale nõustas Kaija kliente ka tööõiguse ja ühinguõiguse valdkonnas. Muu hulgas on Kaija osalenud Baltikumi regiooni suuremates piiriülestes kinnisvaratehingutes ning olnud kaasatud piiriüleste ühinemiste ja jagunemiste läbiviimises.

Kaija on andnud ka Tartu Ülikooli Tallinna Õigusteaduskonnas tsiviilõiguse üldosa aines seminare ning täiendanud end Konstanz’i Ülikoolis Saksamaal.

NOVE advokaadibüroos keskendub Kaija eelkõige tehingutele kinnisvara-, ühingu- ja tööõiguse valdkonnas ning tugevdab meie vaidluste lahendamise kompetentsi eelkõige kinnisvara ja lepinguõiguse valdkonnas.

Töökogemus:

2016 – …            Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat
2013 – 2016       Advokaadibüroo SORAINEN, advokaat ja jurist
2011 – 2012       Euroopa komisjoni õigusküsimuste peadirektoraat, rahvuslik ekspert
2007 – 2013       Justiitsministeerium, õiguspoliitika osakonna eraõiguse talitus, nõunik

Haridus:

2010                   Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA 
2008                   Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA 
2007                   Konstanz’i Ülikool, vahetusüliõpilane

Keeled:

eesti, inglise, saksa

Liikmelisus:

Eesti Advokatuur

Publikatsioonid: