Kaija Riismaa

Tel     + 372 610 8016
Mob  + 372 5815 0388
e-post: kaija.riismaa@nove.ee

Kaija Riismaa

Kaija Riismaa on töötanud õiguse alal alates 2007. aastast, mil ta alustas tööd Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituses nõunikuna. Nõunikuna tegeles Kaija peamiselt lepinguõiguse valdkonnaga ning osales mitmete õigusaktide väljatöötamisel, näiteks töölepingu seaduse väljatöötamine, tarbijakrediidi direktiivi ja tarbija õiguste direktiivi üle võtmine võlaõigusseadusesse, mittevaralise kahju regulatsiooni muutmine võlaõigusseaduses jne. Tema tööülesannete hulka kuulus ka Eesti seisukoha väljatöötamine ning esindamine Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu töögruppides, milles keskenduti lepinguõigust puudutavatele küsimustele, näiteks Euroopa ühise müügiõiguse algatus.

Enne NOVEga liitumist oli Kaija tegutsemiskohaks advokaadibüroo SORAINEN, kus ta keskendus peamiselt tehingutele kinnisvaravaldkonnas, eelkõige äripindade üüri-, rendi- ja müügitehingutele ning kinnisasjade koormamisele piiratud asjaõigustega. Lisaks kinnisvara valdkonnale nõustas Kaija kliente ka tööõiguse ja ühinguõiguse valdkonnas. Muu hulgas on Kaija osalenud Baltikumi regiooni suuremates piiriülestes kinnisvaratehingutes ning olnud kaasatud piiriüleste ühinemiste ja jagunemiste läbiviimises.

Kaija on andnud ka Tartu Ülikooli Tallinna Õigusteaduskonnas tsiviilõiguse üldosa aines seminare ning täiendanud end Konstanz’i Ülikoolis Saksamaal.

NOVE advokaadibüroos keskendub Kaija eelkõige tehingutele kinnisvara-, ühingu- ja tööõiguse valdkonnas ning tugevdab meie vaidluste lahendamise kompetentsi eelkõige kinnisvara ja lepinguõiguse valdkonnas.

Töökogemus

2016–…            Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat
2013–2016       Advokaadibüroo SORAINEN, advokaat ja jurist
2011–2012       Euroopa komisjoni õigusküsimuste peadirektoraat, rahvuslik ekspert
2007–2013       Justiitsministeerium, õiguspoliitika osakonna eraõiguse talitus, nõunik

Haridus

2010                  Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA 
2008                  Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA 
2007                  Konstanz’i Ülikool, vahetusüliõpilane

Keeled

eesti, inglise, saksa

Liikmesus

Eesti Advokatuur

Publikatsioonid

Raamatupidaja.ee: Mida töötajate lähetamisel silmas pidada, 6. okt 2014
Äripäev: Korteri paberil ostul on parim kaitse eelleping, 5. okt 2014
A Guide to Hiring and Firing in Estonia, 18. jun 2014
Handbuch der Europäischen Aktiengesellschaft – Societas Europea -, 2. Auflage, Jannott/Frodermann, 2014 (Eestit puudutav osa)
Õiguskeel: Koduukselepingust väljaspool äriruume sõlmitavaks lepinguks, 6. nov 2013,
Äripäev: Laenuintressid võivad hakata viivist tootma, 7. okt 2009