DSC_6866-EditTel     +372 610 80 31
Mob   +372 505 386 2
E-post: eerik.heldna@nove.ee

Eerik Heldna on spetsialiseerunud ettevõtete sisejuurdluste, konfidentsiaalse info hoidmise ja riskihalduse  valdkonnale, keskendudes välisturgudele sisenevate ettevõtete riskide maandamisele sihtriikides ning välisettevõtete nõustamisele Eesti turule sisenemisel. Samuti on Eerikul head teadmised strateegiliste majandusharude, nagu näiteks kaitsetööstus, transiit ning energeetika toimepidevuse kaitsmisest, milleks on vajalik riigi ja erasektori koostöö. Eerik on olnud mitmete oluliste julgeoleku valdkonna seaduste väljatöötamise töögruppides, nagu näiteks relvaseadus, strateegilise kauba seadus, kriminaalmenetlusseadustiku jälitustegevuse regulatsioonid jpt.

Eerik rakendab oma senist uurijakogemust ettevõtte töötajate ja juhtide poolsete kuritarvituste ennetamisel, avastamisel ja tõendamisel ning osaleb edukaks kohtuvaidluseks vajalike tõendite kogumisel. Eeriku teadmised õigusloomest annavad võimaluse koostöös avaliku võimuga leida parimad võimalused majanduskeskkonda toetavate paindlike regulatsioonide rakendamiseks.

Eerikul on selja taga 20-aastane kriminaalpolitseiniku ja julgeolekutöötaja kogemus. Ta on töötanud aastaid tippjuhina Tallinna kriminaalpolitsei narkokuritegude talituses, Põhja Politseiprefektuuri kriminaalosakonnas, kui ka Keskkriminaalpolitseis. 2009-2017 juhtis Heldna Kaitsepolitseiameti menetlusvaldkonda. Tema eestvedamisel korrastati KAPO menetluse prioriteedid ning võeti suund julgeolekuohtude ennetamisele võimalikult varases staadiumis. Eerik on juhtinud ka mitmeid olulisi jälitusmenetlusi, mis on päädinud süüdimõistmistega ning mänginud olulist rolli rahvusvahelises koostöös. 2016 aastal nõustas Eerik Ukraina julgeolekuteenistust SBU reformide läbiviimisel.

Eerik on lõpetanud Sisekaitseakadeemia politseikolledži kohtueelse uurimise eriala, omandanud haldusjuhtimise magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ning magistrikraadi õigusteaduses Tartu Ülikoolis. Ta on maineka Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) Akadeemia vilistlane ning täiendanud end julgeolekualastes õpingutes Saksamaal George Marshalli Keskuses ning Ameerika Ühendriikide National Defence Intelligence College´s.

Ta on juhendanud Sisekaitseakadeemia õppureid karistusõiguse ja julgeolekuvaldkonna magistritööde kirjutamisel ning lugenud loenguid narkokuritegude avastamise taktikast ja julgeolekuohtude ennetamisest nii Eestis kui välismaal.

Töökogemus (teenistuskäik):

2017 - ....      Advokaadibüroo NOVE, nõunik*
2009 - 2017   Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja
2008 - 2009   Keskkriminaalpolitsei direktor
2005 - 2008   Põhja prefektuuri kriminaalosakonna politseidirektor
2001 - 2005   Tallinna ja alates 2004 Põhja politseiprefektuur, kriminaalosakond, narkokuritegude talituse juht; komissar
1998 -  2001  Tallinna politseiprefektuur narkokuritegude talitus politseiinspektor, politseivaneminspektor, politseijuhtivinspektor.

* Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg 3 ei osuta nõunik õigusteenust. Nõunik abistab advokaati.

Haridus:

2017 Tartu Ülikooli õigusteaduskond (magistrikraad õigusteaduses)
2003 Tallinna Tehnikaülikool sotsiaalteaduskond (magistrikraad haldusjuhtimises)
2000 Sisekaitseakadeemia, politseikolledž (kohtueelse uurimise eriala)

Keeled:

eesti, vene, inglise, rootsi, soome, prantsuse

Publikatsioonid:

Heldna, Eerik; Julgeolekuasutuste kogutud informatsiooni kasutamine kriminaalmenetluses ja jagamine uurimisasutustega, Juridica, 2016, nr.10 
Heldna, Eerik; Surmapõhjus -  krooniline korruptsioon. Arengufondi mõtteraamat 2014