201903.20
0

NOVE esindas edukalt Riigikohtus klienti meediavaidluses

NOVE advokaadid Urmas Volens ja  Heili Püümann esindasid Riigikohtus edukalt klienti meediavaidluses, milles Riigikohus täpsustas intervjuu vormis ajakirjandusele antud andmete kohtuliku ümberlükkamise põhimõtteid. Riigikohus kinnitas, et juhtudel, kus meediaväljaanded väidetavalt kajastasid kostja varem antud intervjuus avaldatud andmeid, ei saa kostjat lugeda nendes kajastustes avaldatud andmete avaldajaks. Seega ei ole hagejal õigus nõuda, et kostja meediaväljaannetes kajastatud väited…

201902.28
0

NOVE esindas edukalt Riigikohtus ostjat kinnisasja varjatud puuduste vaidluses 

NOVE vandeadvokaadid Arsi Pavelts ja Kristjan Tamm esindasid Riigikohtus edukalt ostjat kinnisasja ja selle juurde kuulunud elamu varjatud puuduste üle peetud vaidluses. Vaidluse asjaolude kohaselt omandas ostja kinnisasja ühes selle juurde kuulunud elamuga, millel ilmnesid kinnisasja üleandmise järgselt olulised puudused, mh veevarustussüsteemi ja kütteseadmete ning elektripaigaldiste puudused. Seega ei vastanud elamu vähemalt sellesarnaste hoonete keskmisele…

201902.06
0

NOVE esindas edukalt AS-i SEBE riigihankevaidluses

NOVE partner Veikko Puolakainen ja vandeadvokaat Veiko Vaske esindasid edukalt Eesti juhtivat bussiliiniveo teenuse pakkujat AS-i SEBE riigihankevaidluses rohkem kui 21 miljoni eurose väärtusega Harju maakonna avaliku liiniveo lepingu üle. MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus korraldatud hankel „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju Maakonna põhja suuna bussiliinidel“ esitati kuus pakkumust, millest edukaks tunnistati AS SEBE oma. Kaks odavamat pakkumust…

201901.07
0

Indrek Niklus asub tööle advokaadibüroos NOVE

PRESSITEADE 07.01.2019 Indrek Niklus asub tööle advokaadibüroos NOVE Viimased 10 aastat Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhatajana töötanud Indrek Niklus asub veebruari keskpaigas tööle advokaadibüroo NOVE nõunikuna. Niklus asub NOVE advokaate nõustama kõigis majandusõiguse valdkondades, spetsialiseerudes esmajoones kindlustuse ning täitemenetlus- ja maksejõuetusõigusega seotud küsimuste lahendamisele. Samuti tugevdab Nikluse liitumine NOVE riigisuhete ja erinevate õiguslike analüüside ning uuringute…

201811.28
0

Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus

Eesti Advokatuur tunnistas 27.11.2018 Advokaadibüroo NOVE Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse vääriliseks. Tegemist on advokatuuri poolt advokaadibüroodele omistatava tunnustusega kõrge teenindusstandardi ja selleks oluliste (juhtimis)protsesside rakendamise eest advokaadibüroos. Kvaliteedijuhtimise tunnistuse väljaandmise käigus hinnatakse advokaadibüroo teeninduskvaliteedi taset eeskätt läbi advokatuuriseaduses ja advokatuuri juhendites–kordades kehtestatud nõuete, protsessi eesmärk on täiustada ja tõsta advokaadibüroode teenindusstandardit. Esile tõstetakse kolm võtmevaldkonda klientide…

201811.13
0

NOVE esindas edukalt Nasdaq Tallinn AS-i vaidluses Olympic Entertainment Group AS-ga

Tallinna börsi vahekohus jättis 09.11.2018 otsusega rahuldamata Olympic Entertainment Groupi hagi Nasdaq Tallinn AS-i vastu börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni 31. mai otsuse vaidlustamiseks, milles Olympic ei nõustunud börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni otsusega mitte lõpetada Olympicu noteerimine börsil. Olympic taotles vahekohtult, et vahekohus tuvastaks, et Olympicu 15. mai taotlus aktsiate noteerimise lõpetamiseks on õiguspärane ja põhjendatud…

201811.06
0

Valminud on ühinguõiguse revisjoni töörühma analüüs-kontseptsioon

Justiitsministeeriumi tellimusel läbiviidava ühinguõiguse revisjoni raames on NOVE partner Urmas Volensi juhitav ekspertide töörühm saanud valmis analüüs-kontseptsiooni, mis on saadetud ühinguõiguse revisjoni komisjoni liikmetele. Lisaks kogub Justiitsministeerium analüüsidokumendis pakutud ettepanekute kohta arvamusi avaliku konsultatsiooni käigus.  Ühinguõiguse revisjoni raames viiakse perioodil 2016–2020 läbi kogu ühinguõiguse valdkonna õigusloome põhjalik, sisuline ja süsteemne analüüs, ühtlustamine ja ajakohastamine. Selle ülesande…

201809.04
0

NOVE-ga on liitunud advokaat Triin Tiru

NOVE-l on rõõm teatada, et NOVE-ga on liitunud advokaat Triin Tiru, kes nõustab kliente peamiselt kinnisvaraga, äriühingute ühinemiste ja omandamistega ning erinevate lepingutega seotud küsimustes.  „Triinu liitumine NOVE-ga on väga positiivne areng, kuna sellega muutub veelgi tugevamaks NOVE tehingute ja ärilepingute nõustamise alane võimekus ning oleme võimelised järjest paremini vastama klientide kasvavatele vajadustele ka selles…

201808.22
0

Meditsiiniõiguse spetsialist Maret Kruus liitus NOVE-ga

NOVE-ga on liitunud advokaat Maret Kruus, kellel on eelkõige märkimisväärne kogemus tipptasemel meditsiiniõiguse vaidluste lahendamisel ja ennetamisel. „Mareti liitumine tugevdab NOVE tervishoiuõiguse töögruppi nii meditsiinialaste sisuliste kui ka tervishoiukorralduslike vaidluste lahendamise praktilise kogemuse poolest,“ kinnitab tervishoiuõiguse töörühma juht, assotsieerunud partner Mari Matjus. Advokaat Maret Kruus nõustab ja esindab kliente meditsiini, tarbijakaitse, reklaami, toidu ja tubaka…

201806.25
0

NOVE partnerid Urmas Volens ja Arsi Pavelts ning advokaat Heili Püümann osalesid kaasautoritena tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride kolmanda osa koostamises

20. juunil ilmus  tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride viimane, kolmas osa. Enam kui 1650-leheküljelise kommentaaride kolmanda raamatu ettevalmistamisel osales suur hulk oma valdkonna Eesti parimaid asjatundjaid, mh ka kohtunikke ja advokaate. Kommentaari suunitlus on olnud ühendada teoreetiliselt kõrgel tasemel läbitöötatuse aste praktiliste juhiste ja suunistega normide tõlgendamisel ja rakendamisel. Teos sisaldab praktikas olulist hagita menetluse sätete kommentaari,…