201903.11
0

Koolitus “Müügileping: vaidluste ennetamine ja õiguskaitsevahendite kasutamine“

Advokaadibüroo NOVE partnerite Urmas Volensi ja Arsi Paveltsi ning Eesti Juristide Liidu koostöös toimub neljast õppepäevast koosnev koolituste sari, millest esimesed kaks on planeeritud 2019.a kevadesse (20.03.2019 ja 05.06.2019) ja kaks sügisesse (11.09.2019 ja oktoobri teine pool). Koolituse eesmärk.  Anda praktiline ja põhjalik ülevaade, kuidas lepingulisi vaidlusi ennetada ja planeerida, tagada õiguskaitsevahendite korrektne ja edukas maksmapanek…

201902.05
0

Koolitus “Uut ja praktilist äriühinguõiguses”

Advokaadibüroo NOVE partneri Urmas Volensi ning Preismann Koolituse koostöös toimub käesoleva aasta märtsis Sokos Hotel Virus 2-osaline koolitus “Uut ja praktilist äriõiguses”. Koolituse esimene osa leiab aset 13. märtsil ja selle eesmärgiks on käsitleda põhikirjades ja muudes osanike vahelistes kokkulepetes sisalduvaid enam levinud kokkuleppeid ühinguõiguses ning nende lubatavust ja toimet aktuaalse kohtupraktika valguses, heites sh…

201702.16
0

Urmas Volens viib läbi õiguskoolituse

Urmas Volens esineb lektorina 22.02.2017 toimuval Preismann Koolitus OÜ poolt korraldataval õiguskoolitusel teemal: „Kuidas osaühingu põhikirjaliste jm osanikevaheliste kokkulepetega hoida ära osanikevahelisi vaidlusi“.  Koolituse eesmärk on käsitleda põhikirjalisi jt enam levinud kokkuleppeid ühinguõiguses, millega ennetada ja vältida hilisemaid vaidlusi. Täpsem info koolituse programmi kohta vt http://preismann.ee/kuidas-osauhingu-pohikirjaliste-jm-osanikevaheliste-kokkulepetega-hoida-ara-osanikevahelisi-vaidlusi/

201603.17
0

Praktiline koolitus: Millised on erinevad võimalused töösuhte vormistamiseks?

Töösuhte vormistamine. Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus 26.05.2016, toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru. Advokaadibüroo Nove partner Urmas Volens ning tööõiguse ekspert Heli Raidve jagavad koolitusel praktilisi nõuandeid. Töösuhte vormistamiseks on mitmeid võimalusi. Milline neist valida? Kas sõlmida tööleping, töövõtuleping, käsundusleping või on töösuhte fikseerimiseks mõni veelgi sobilikum võimalus? Kuidas vormistada lepingud korrektselt, et vältida hilisemaid vaidlusi? vaata…

201603.16
0

Osanike/aktsionäride äriühinguõiguslikud vaidlused ja nende vältimine

Osanike/aktsionäride äiühinguõiguslikud vaidlused ja nende vältimine. Preismann Koolitus 6. ja 27. aprillil 2016, toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskuses, Narva mnt 7c.  Urmas Volens, Advokaadibüroo NOVE partner käsitleb kahepäevasel koolitustsüklil põhjalikult osanike ja aktsionäride vahelisi enam levinud vaidlusi ühinguõiguses ja pakub õiguslikke lahendusi nende vältimiseks. Toob praktilisi elulisi näiteid, sh Riigikohtu praktikast. Osanike/aktsionäride äriühinguõigusliku…

201603.15
0

Ehitisel ilmnes puudus – kelle vastu ja kuidas edukalt nõudeid esitada?

Addenda Ehituskonverents 30. märtsil 2016 Urmas Volens ja Veikko Puolakainen, Advokaadibüroo Nove partnerid käsitlevad praktiliste näidete varal, kuidas tuleks ette valmistada ehitusvaidluses kohtusse pöördumist ning missuguste nõuetega ja missuguse asjaosalise vastu üldse on võimalik ja mõistlik nõudeid esitada. Tavapäraselt on potentsiaalselt ehitusvea tekkimise põhjustanud viga kas projekteerimises või ehitaja poolt projektist kõrvale kaldumises, lisaks oleks pidanud omanikujärelevalve…