201801.15
0

NOVE nõustas Corle OÜ müüki Network Assets OÜ-le

NOVE nõustas edukalt elektri- ja sidevõrkude ehitusettevõtja Corle OÜ 100 %-lise osaluse müügitehingut. Tehingu tulemusena on Corle uus omanik Network Assets OÜ, mille osanikuks on Priit Uuemaa. Tehingut aitas rahastada BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF, SCA (BPM), mis finantseerib ettevõtete omandamisi ja kasvuinvesteeringuid Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. „Corle on väga hea kvaliteedi ning mainega elektri-…

201801.04
0

NOVE advokaadid on Tsiviilkohtumenetluse seadustik II kommenteeritud väljaande kaasautorid 

29. detsembril 2017 ilmus Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommenteeritud väljaande teine osa. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride teine raamat hõlmab olulisi teemasid nagu hagi esitamine ja menetlemise üldine kord maakohtus, aga ka näiteks hagi tagamine, kohtulahendid ja dokumentide kättetoimetamine. Teoses käsitletakse maakohtus toimuva hagimenetluse põhiküsimusi, v.a kohtualluvus, kulud ja tõendamine, millel peatuti põhjalikult esimeses raamatus. Analoogiliselt viimasega on lisaks tsiviilkohtumenetluse…

201712.22
0

Head sõbrad ja koostööpartnerid!

Jõulud on eelkõige lähedastega koosolemise aeg, kuid kindlasti ka aeg mõtlemaks nendele, kes võiksid meie abi ja toetust vajada. Oleme otsustanud, et NOVE ei anna oma panust tarbimiskultuuri edendamisse, vaid 2017.a jõulukaartideks ja -kingitusteks kavandatu eest aitame nõrgemaid. Seetõttu saadame jõulukaardid, mis on valminud puuetega inimeste käsitööna Merimetsa Tugikeskuses. Soovime kõigile rahulikke pühi! NOVE meeskond

201712.13
0

NOVE nõunik Eerik Heldna panustab korruptsiooni vähendamisse Ukrainas

NOVE nõunik Eerik Heldna hakkab juhtima Eesti ekspertide töögruppi, mille eesmärgiks on korruptsiooni ohjeldamine ja korruptsioonivastaste meetmete juurutamine Ukrainas. Euroopa Liidu algatusel ja Taani riikliku arenguagentuuri (DANIDA) rahastusel läbiviidava projekti „EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine (EUACI) 2017-2019“ keskseks eesmärgiks on korruptsiooni osakaalu vähendamine Ukrainas, andes edasi sellekohaseid kogemusi ja parimaid praktikaid, mis on leidnud edukat…

201710.26
0

NOVE advokaadibüroo koostab riigi tellimusel õigusliku analüüsi Eesti kriisiolukorra vajalike varude kohta

Advokaadibüroo NOVE võitis Sise- ja Kaitseministeeriumi poolt ühiselt korraldatud riigihanke „Varude õiguslik analüüs“. Analüüsi tulemusena peab valmima õigusliku regulatsiooni ja valdkonnapoliitilise lahenduse kontseptsioon, mis käsitleb kriisi lahendamise ajaks, st nii ulatuslike õnnetuste ning terrorirünnakute ületamiseks kui ka sõjaliseks kaitseks vajalike varude moodustamist, hoidmist ja kasutuselevõtmist. Kontseptsioon saab olema aluseks vastavate seadusemuudatuste väljatöötamiskavatsuste ning eelnõude ja…

201710.10
0

NOVE ja CentAR koostavad riigi tellimusel uuringu keskkonnavaldkonna korruptsiooniriskide ning korruptsiooni ja pettusi vältivate meetmete kohta

Advokaadibüroo NOVE ja Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR võitsid Keskkonnaministeeriumi korraldatud riigihanke „Keskkonnavaldkonna korruptsiooniriske kaardistav ning korruptsiooni ja pettusi vältivate meetmete uuring“ läbiviimiseks. Koostatava keeruka ja suure praktilise väärtusega uuringu eesmärk on saada ülevaade sellest, millised on peamised korruptsiooni ja pettuste esinemise kohad keskkonnavaldkonnas ning aidata kaasa korruptsiooni- ja pettusevastaste meetmete väljatöötamisele ja nende rakendamisele praktikas….

201709.14
0

Veikko Puolakainen esindas edukalt klienti vaidluses PRIA-ga

NOVE vandeadvokaat ja partner Veikko Puolakainen esindas vaidemenetluses edukalt AS-i Värska Vesi vaidluses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (PRIA). Vaidlus sai alguse asjaolust, et PRIA jättis rahuldamata AS Värska Vesi taotluse keskmise suurusega ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse saamiseks. Toetust pidi antama Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 alusel Euroopa Liidu struktuurfondidest ja riigieelarvest. Toetust…

201707.26
0

Eerik Heldna asub tööle advokaadibüroos NOVE

Endine Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Eerik Heldna asub järgmisest nädalast tööleadvokaadibüroo NOVE nõunikuna. Heldna asub NOVE kliente konsulteerima ettevõtete sisejuurdluste, konfidentsiaalse info hoidmise ja riskihalduse  nõustamise valdkonnas, keskendudes välisturgudele sisenevate ettevõtete riskide maandamisele sihtriikides ning välisettevõtete nõustamisele Eesti turule sisenemisel. Eerik Heldna sõnul hindab ta eelkõige oma kogemust riigi julgeolekut ohustava korruptsiooni ennetamisel, mis on aidanud tagada Eesti majandusjulgeolekut….