201808.22
0

Meditsiiniõiguse spetsialist Maret Kruus liitus NOVE-ga

NOVE-ga on liitunud advokaat Maret Kruus, kellel on eelkõige märkimisväärne kogemus tipptasemel meditsiiniõiguse vaidluste lahendamisel ja ennetamisel. „Mareti liitumine tugevdab NOVE tervishoiuõiguse töögruppi nii meditsiinialaste sisuliste kui ka tervishoiukorralduslike vaidluste lahendamise praktilise kogemuse poolest,“ kinnitab tervishoiuõiguse töörühma juht, assotsieerunud partner Mari Matjus. Advokaat Maret Kruus nõustab ja esindab kliente meditsiini, tarbijakaitse, reklaami, toidu ja tubaka…

201806.25
0

NOVE partnerid Urmas Volens ja Arsi Pavelts ning advokaat Heili Püümann osalesid kaasautoritena tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride kolmanda osa koostamises

20. juunil ilmus  tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride viimane, kolmas osa. Enam kui 1650-leheküljelise kommentaaride kolmanda raamatu ettevalmistamisel osales suur hulk oma valdkonna Eesti parimaid asjatundjaid, mh ka kohtunikke ja advokaate. Kommentaari suunitlus on olnud ühendada teoreetiliselt kõrgel tasemel läbitöötatuse aste praktiliste juhiste ja suunistega normide tõlgendamisel ja rakendamisel. Teos sisaldab praktikas olulist hagita menetluse sätete kommentaari,…

201805.16
0

NOVE-ga liitub assotsieerunud partnerina Mari Matjus

Meil on rõõm teada anda, et 2018. aasta maikuus liitub NOVE meeskonnaga vandeadvokaat Mari Matjus. Seeläbi kasvab märkimisväärselt NOVE võimekus aidata leida lahendusi andmekaitse-, tervishoiu- ja konkurentsiõiguse valdkonnas, kuna just neis valdkondades on Mari Matjus aastaid edukalt tegutsenud. Mari orienteerub ettevõtja tegevust reguleerivates normides ning tema õigeaegne ja täpne nõuanne võib hoida ära pika ja…

201804.30
0

NOVE osales hüpoteegiga seotud Riigikohtu praktika kujundamises

NOVE partner Urmas Volens esindas koos vandeadvokaat Paul Varul´i ja vandeadvokaat Anto Kasak´uga kliente Riigikohtus  kohtuasjas (RKTKo 2-15-8579), milles Riigikohus selgitas ja arendas edasi  kohtupraktikat võlgnikuks mitteoleva hüpoteegiga koormatud kinnisasja omaniku vastutuse täpsustamiseks.  Vaidlus tekkis olukorras, kus ostja omandas müüjalt kinnistu, mis oli varasemalt kolmanda isiku kasuks hüpoteegiga koormatud. Omandamisel lepiti kokku, et hüpoteegisummale vastav…

201804.16
0

Eerik Heldna lõpetab tegevuse NOVE-s ja keskendub Eesti Idapartnerluse Keskuse eksperdina Ukraina abistamise projektidele 

NOVE nõunik Eerik Heldna pühendub tänasest täisajaga Eesti Idapartnerluse Keskuse poolt juhitavatele Ukrainaga seotud korruptsiooni ohjeldamise projektidele ja lõpetab seoses sellega oma tegevuse NOVE advokaadibüroos.  Heldna juhtis NOVE-s valdkonda, mis tegeleb ettevõtete sisejuurdluste, konfidentsiaalse info hoidmise ja riskihaldusega. Valdkonna tegevust jätkavad Heldna NOVE kolleegid ja kontaktisikuks on NOVE kaasasutaja ja partner Veikko Puolakainen. Muudatust kommenteerides…

201803.13
0

Chambers Europe 2018: NOVE on vaidluste lahendamise valdkonnas Eesti parimate büroode hulgas

Mainekas rahvusvaheliste õigusturgude ülevaateid koostav Chambers and Partners  hindas oma Chambers Europe 2018 ülevaates NOVE vaidluste lahendamise valdkonnas Eesti parimate advokaadibüroode hulka. NOVE tugevusena toodi välja klientide positiivset tagasisidet ja tugevat positsiooni turul. Uuringu tulemusena selgus, et klientidele avaldab muljet NOVE meeskonna lähenemine ja ettevalmistus. Kliendid toovad esile NOVE “võimet näha suuremat pilti“ ja rõhutavad,…

201803.12
0

Veiko Vaske asub tööle advokaadibüroos NOVE

Vandeadvokaat Veiko Vaske asub tänasest tööle advokaadibüroos NOVE. Vaske esindab kliente haldus- ja tsiviilkohtuvaidlustes ning nõustab neid äritegevuse korraldamisel, et vaidluste risk oleks võimalikult väike. Veiko Vaske on spetsialiseerunud eeskätt erinevatele majandushaldusõiguse küsimustele riigihangetest detailplaneeringute ja keskkonnalubadeni. Ta on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse eksperte ja lisaks advokaaditööle õpetab tulevastele juristidele ehitus- ja planeerimisõigust Tartu Ülikooli…

201802.12
0

NOVE liitus Eesti Kaitsetööstuse Liiduga

Advokaadibüroo NOVE on veebruarist alates Eesti Kaitsetööstuse Liidu liige. Eesti Kaitsetööstuse Liit (EKTL) on mittetulunduslik organisatsioon, mis ühendab kaitsetööstuses tegelevaid ettevõtteid Eestis. EKTL-i eesmärgiks on liikmes-ettevõtete huvide esindamine ja paremate võimaluste loomine kaitse- ja julgeolekuotstarbeliste teenuste ja kaupade turgudel, panustades Eesti kaitsevõime tugevdamisesse ja majanduse arengusse. NOVE töötajatel, kelle seas on mitmeid riigiametniku töökogemusega reservohvitsere…