Arsi Pavelts

Tel    +372 610 8015
Mob +372 5561 6888
E-post: arsi.pavelts@nove.ee

Arsi Pavelts

Vandeadvokaat Arsi Pavelts on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele, esindades kliente nii kohtuvaidlustes kui ka kohtuväliselt.

Tema peamised tegevusvaldkonnad hõlmavad erinevaid keerukaid tsiviil-, kaubandus-, pankroti- ja täitemenetlusalaseid vaidlusi. Samuti on tal põhjalikud kogemused ühingu-, ehitus-, transpordi- ja intellektuaalomandi alaste konfliktide lahendamisel.

Klientide huvide kaitsmisel on ta osalenud mitmes Eesti õigusmaastikul pretsedenti loovas kohtuasjas, esindades nii erinevaid suurettevõtteid, keskmise suurusega ettevõtteid kui ka välismaiseid kliente.

Tagamaks parimad erialased teadmised ja nende oskuslik ning innovaatiline käsitlemine, on Arsi alates 2010. aastast Tartu Ülikooli doktorant, keskendudes doktoriõpingute raames oma erialasest spetsialiseerumisest lähtuvalt eraõiguslike vaidluste lahendamise ning õiguskaitsevahendite maksmapaneku küsimustele.

Seoses doktoriõpingutega on ta osalenud mitmetel rahvusvahelistel seminaridel, samuti teinud korduvalt teadustööd Konstanzi ja Bayreuthi ülikooli juures.

Alates aastast 2005 on Arsi viinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas läbi õppetööd tsiviilõiguse, lepinguõiguse ning asjaõiguse ainetes, samuti juhendab tudengeid lõputööde kirjutamisel.

Töökogemus

2016...         Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat
20082016    Advokaadibüroo VARUL, vandeadvokaat ja advokaat
2007               Harju Maakohus,praktikant
2006               Harju Maakohus, praktikant
2005               Notaribüroo Ülle Anmann, Triin Lekk ja Egle Uri, praktikant

Haridus

2005                 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA
2008                 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA (cum laude)
20122013       teadustöö doktoriõpingute raames Konstanzi ülikooli juures Saksamaal
20142015       teadustöö doktoriõpingute raames Bayreuthi ülikooli juures Saksamaal
20102017       Tartu Ülikooli õigusteaduskond, PhD (õigusteadus)

Keeled

eesti, inglise

Liikmesus

Eesti Advokatuur

Publikatsioonid 

Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Juura. Tallinn 2016. Kaasautor
Röövellike viivisetasudega on Eestis lõpp  Äripäev 24.05.2016
Arsi Pavelts korteriomandi ostja õigustest   Postimees 28.05.2015
Muutuste tuuled ehk Ehitusgarantii hääletu surm Ehitusuudised 09.03.2015
Ostja õigus nõuda defektse kauba parandamise kulude hüvitamist CISG, CESLi ja Eesti õigusaktide alusel. 2014 Juridica International Pavelts, A., Sein, K. The Buyer’s Right to Require Reimbursement for Repair Costs of Defective Goods under the CISG, the CESL, and Estonian Law. Juridica International 2014, 147 ff
Seaduse kommentaar: müügileping 2013
Nõue juhatuse liikme vastu aegub viie aastaga   ajakiri MaksuMaksja aug.2013
Põhiseadusvastaselt enamtasutud riigilõivu tagastamise piirangust — kas õigluse tupiktee?  ajakiri MaksuMaksja, mai 2013
Põhiseadusvastaselt enamtasutud riigilõivu tagastamise piirangust – kas otstarbekusega õigluse vastu?  Postimees 23.04.2013
Õigus nõuda tagasi põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistatud riigilõivu määra järgi tasutud riigilõiv 2012
Äripäeva lepinguõiguse käsiraamat: Kompromissilepingu kommentaar 2011
Äripäeva lepinguõiguse käsiraamatu erinevate lepingunäidiste ja õiguslike probleemide selgituste autor 2009-…
Abstraktse võlatunnistuse põhialused, Juridica 2009, nr 5, lk 276287