Advokaadibüroo NOVE

Advokaadibüroo NOVE on keerukamate majandusalaste vaidluste lahendamisele ja tehingute nõustamisele spetsialiseerunud boutique-tüüpi advokaadibüroo, mille eesmärgiks on pakkuda oma valdkonnas parimat ja usaldusväärseimat õigusteenust. NOVE advokaadid on pikaajalise kogemusega tunnustatud tippspetsialistid, kelle ülesandeks on läbi personaalse lähenemise ja fokusseeritud töö tagada ka kõige nõudlikuma kliendi vajadused. NOVE lähtub kliendikesksusest ja personaalsusest. Meie motoks on teha vähem aga paremini, panustades maksimaalselt töö kvaliteeti ja kliendi huvide tagamisse.

NOVE advokaadid on osalenud õigusloomes, võttes osa rohkem kui viiekümne keskse tähendusega seaduse koostamisest ning osaledes erialastes töögruppides. NOVE advokaadid on osalenud arvukates Riigikohtu praktikat kujundanud ja pretsedenti loovates kohtuasjades.

NOVE on ainus Eesti advokaadibüroo, mis saab tagada iga keerukama majandusalase vaidluse ja tehingu nõustamisel teaduskraadi (doktorikraadi) ja vähemalt kümneaastase kogemusega spetsialisti personaalse lähenemise. NOVE advokaadid hoolivad Eesti õigusteaduse üldisest arengust, panustavad aktiivselt erialaste teadusartiklite, seaduste ja seaduse kommentaaride koostamisse ning tegelevad juristkonna koolitamisega ja õpetamistööga Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

NOVE: Smart Dispute Resolution, Transactions Made Simple


Meie väärtused

Meie väärtused on meie eesmärkide ja töö nurgakiviks, innustades meid meeskonnana ning tagades parimad lahendused kliendile.

Tippkvaliteet ja kogemus – NOVE-s on oma ala tõelised eksperdid, kelle pikaajalised kogemused ja akadeemilised teadmised tagavad kliendi huvide parima kaitse ka kõige keerukamates majandusvaidlustes ja tehingutes. Igale meie klienditööle on garanteeritud vastava valdkonna partneri tähelepanu.

Fookus ja pühendumus – spetsialiseerumine ja personaalne lähenemine aitavad meil märgata iga detaili ja tagavad parimad lahendused kaasaegsetes komplekssetes õigussuhetes. Oleme alati olemas, kui meie klient vajab meid.

Äriline mõtlemine – me hoolime oma klientidest, pakkudes pragmaatilisi lahendusi, mis vastavad kliendi tegelikele vajadustele.

Lojaalsus ja eetilisus – oleme oma töös ausad ja vastutustundlikud. Väärtustame avatud ning usalduslikke suhteid ega anna kliendile alusetuid lootusi. Me toetame oma klienti ka kõige keerukamatel hetkedel.

Meeskonnatöö – töötame kliendi edu saavutamisel tõelise meeskonnana, muutes kliendi võimalused tema eelisteks. Tegutseme üheskoos, avatult ja lähtudes vastastikusest usaldusest. Kui NOVE enda meeskonnas vajalik tippspetsialist puudub, kaasame oma projektidesse parimaid finantsnõustajaid, muude valdkondade eksperte või advokaate teistest advokaadibüroodest Eestist või välismaalt.

Uuendusmeelsus ja leidlikkus – me oleme innovaatilised, kombineerides pikaajalise kogemuse, ekspertteadmised ja kujutlusvõime. Meie areng ei peatu, oleme teerajajad uute lahenduste väljatöötamisel ja õiguskorra kujundamisel.