201609.21
0

Meie meeskonnaga liitus kogenud vandeadvokaat Marika Oksaar

Marika on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele ning kindlustusõigusele. Tal on tugev kindlustusalane taust ning lisaks õigusharidusele ka rakendusarhitekti tehniline kõrgharidus, mis võimaldab ehitus- ja planeerimisalal kliente nõustada mitme valdkonna eriteadmiste abil. Kogenud advokaadina läheneb Marika probleemidele praktiliselt, mitte vaid õigusteoreetiliselt. Marika asus juristina tööle 2003. aastal Eesti ühte suuremasse kindlustusseltsi Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS (tänane Seesam…

201609.20
0

NOVE partner Urmas Volens valiti ühinguõiguse revisjoni töögrupi juhiks ja vandeadvokaat Arsi Pavelts töörühma liikmeks

Advokaadibüroo NOVE partner Urmas Volens valiti Justiitsministeeriumi poolt korraldatud riigihankel „Ühinguõiguse revisjoni läbiviimine“ ekspertide töögrupi juhiks. Riigihanke eesmärgiks oli leida õigusekspertide töörühm, kelle ülesandeks on kogu kehtiva ühinguõiguse revisjoni läbiviimine. Töögruppi kuuluvad Justiitsministeeriumi otsuse kohaselt veel NOVE vandeadvokaat Arsi Pavelts ning tunnustatud eraõiguse eksperdid Villu Kõve, Martin Käerdi, Kalev Saare, Andres Vutt, Margit Vutt ja…

201609.12
0

NOVE ja CentAR koostavad riigi tellimusel uuringu ühingute piiriülese liikumise kohta

Advokaadibüroo NOVE ja Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR võitsid Riigikantselei ja Justiitsministeeriumi koostöös korraldatud riigihanke uuringu „Ühingute piiriülese liikumise reguleerimine Euroopa Liidus“ läbiviimiseks. Hanke tulemusena koostatava keeruka uuringu eesmärk on saada ülevaade sellest, kui palju ja millistel juhtudel esineb ettevõtjatel vajadust oma registreeritud asukoha piiriüleseks muutmiseks (vajaduse ja kaasuste kaardistamine). Vajaduse kaardistamine on oluline hindamaks, kas…

201609.07
0

Septembrist 2016 liitub meie meeskonnaga kogenud vandeadvokaat Kaija Riismaa

Kaija Riismaa on töötanud õiguse alal alates 2007. aastast, mil ta alustas tööd Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituses nõunikuna. Nõunikuna tegeles Kaija peamiselt võlaõigusega ning osales mitmete õigusaktide väljatöötamisel, näiteks töölepingu seaduse väljatöötamine, tarbijakrediidi direktiivi ja tarbija õiguste direktiivi üle võtmine võlaõigusseadusesse, mittevaralise kahju regulatsiooni muutmine võlaõigusseaduses jne. Tema tööülesannete hulka kuulus ka Eesti seisukoha…

201607.18
0

NOVE partner Andrus Kattel esitas Eesti Kindlustusseltside Liidus ettekande teemal „Hüvitise vähendamine riski suurenemise korral“

Advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat ja partner Andrus Kattel viis 09.06.2016 Eesti Kindlustusseltside Liidus läbi koolituse teemal „ Hüvitise vähendamine riski suurenemise korral“. Koolitusel käsitleti praktilisi ja aktuaalseid küsimusi kindlustusriskidest ja nende hindamisest hüvitise vähendamise vaidluste praktikas. Koolitus oli suunatud kindlustuspraktikutele (tootejuhid, kahjukäsitlejad, kindlustusseltside juristid).

201605.30
0

Alates 1. juunist 2016 liitub meie meeskonnaga kogenud vandeadvokaat Arsi Pavelts.

Arsi on spetsialiseerunud eraõiguslike ning täitemenetlus- ja maksejõuetusõigust puudutavate vaidluste lahendamisele kohtu- ja vahekohtumenetluses. Tema peamised erialad on lepinguliste ja lepinguväliste võlasuhete õigus ning kaubandus- ja pankrotiõigus. Ta on tegelenud põhjalikult ka ühingu-, transpordi-, kaubamärgi- ja patendi-, ehitusküsimusi, samuti täitemenetlust ja asjaõiguslikke küsimusi puudutavate vaidluste lahendamisega. Viimased kaheksa aastat on Arsi töötanud advokaadibüroos VARUL. Arsi…

201605.30
0

Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärust tutvustav seminar.

Advokaadibüroo Nove partner Urmas Volens modereerib 31.mail kell 13:00 – 17:00 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinna õppehoones toimuvat Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärust tutvustavat seminari. Täpsem info: http://www.oi.ut.ee/et/uudised/31mail-kell-1300-toimub-euroopa-liidu-andmekaitse-uldmaarust-tutvustav-seminar

201603.17
0

Praktiline koolitus: Millised on erinevad võimalused töösuhte vormistamiseks?

Töösuhte vormistamine. Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus 26.05.2016, toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru. Advokaadibüroo Nove partner Urmas Volens ning tööõiguse ekspert Heli Raidve jagavad koolitusel praktilisi nõuandeid. Töösuhte vormistamiseks on mitmeid võimalusi. Milline neist valida? Kas sõlmida tööleping, töövõtuleping, käsundusleping või on töösuhte fikseerimiseks mõni veelgi sobilikum võimalus? Kuidas vormistada lepingud korrektselt, et vältida hilisemaid vaidlusi? vaata…

201603.16
0

Osanike/aktsionäride äriühinguõiguslikud vaidlused ja nende vältimine

Osanike/aktsionäride äiühinguõiguslikud vaidlused ja nende vältimine. Preismann Koolitus 6. ja 27. aprillil 2016, toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskuses, Narva mnt 7c.  Urmas Volens, Advokaadibüroo NOVE partner käsitleb kahepäevasel koolitustsüklil põhjalikult osanike ja aktsionäride vahelisi enam levinud vaidlusi ühinguõiguses ja pakub õiguslikke lahendusi nende vältimiseks. Toob praktilisi elulisi näiteid, sh Riigikohtu praktikast. Osanike/aktsionäride äriühinguõigusliku…