201702.16
0

Advokaadibüroo NOVE ja Andrus Kattel rahvusvahelises meedias

Rahvusvaheline veebiväljaanne CeeLegalMatters.com kajastas NOVE uudist, et Andrus Kattel esindas edukalt kindlustusandjat projekteerija vastutuskindlustuse vaidluses. Kajastusega on võimalik lähemalt tutvuda siit: http://www.ceelegalmatters.com/index.php/estonia/5770-nove-represents-if-p-c-insurance-in-dispute-with-skanska

201702.16
0

Advokaadibüroo NOVE rahvusvahelises meedias

Rahvusvaheline veebiväljaanne CeeLegalMatters.com kajastas NOVE uudist, et Urmas Volens osales Kosovo Vabariigi äriühingute seadustiku eelnõu koostamises. Kajastus on täies mahus kättesaadav siit: http://www.ceelegalmatters.com/index.php/kosovo/5774-nove-partner-urmas-volens-consults-on-kosovo-draft-law-on-business-organizations

201702.16
0

Urmas Volens viib läbi õiguskoolituse

Urmas Volens esineb lektorina 22.02.2017 toimuval Preismann Koolitus OÜ poolt korraldataval õiguskoolitusel teemal: „Kuidas osaühingu põhikirjaliste jm osanikevaheliste kokkulepetega hoida ära osanikevahelisi vaidlusi“.  Koolituse eesmärk on käsitleda põhikirjalisi jt enam levinud kokkuleppeid ühinguõiguses, millega ennetada ja vältida hilisemaid vaidlusi. Täpsem info koolituse programmi kohta vt http://preismann.ee/kuidas-osauhingu-pohikirjaliste-jm-osanikevaheliste-kokkulepetega-hoida-ara-osanikevahelisi-vaidlusi/

201702.02
0

Urmas Volens osales Kosovo äriühingute seadustiku eelnõu koostamises

NOVE partner ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dotsent Urmas Volens osales 2016. a novembris ja detsembris USAID Partnerships for Development programmi raames Chemonics International’i ja Crimson Capital Corp.´i ning Policy and Management Consulting Group’i kutsel konsultandina Kosovo Vabariigi äriühingute seadustiku eelnõu hindamises ja analüüsimises. Konsultatsiooni eesmärgiks oli hinnata eelnõu kooskõla Kosovo ja EL-I vahelise stabilisatsiooni- ning…

201701.27
0

Arsi Pavelts kaitses doktoritöö

NOVE vandeadvokaat Arsi Pavelts kaitses 27.01.2017 Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas doktoritöö teemal „Kahju hüvitamise nõue täitmise asemel ostja õiguste näitel“. Doktoritöö on põhjalik uurimus täitmise asemel kahju hüvitamise nõude instituudi olemusest, eeldustest ja selle maksmapanekuga seonduvatest probleemidest Eesti õiguses. Kahju hüvitamise nõude näol on tegemist keskse õiguskaitsevahendiga. VÕS-i regulatsioon eristab kahte liiki kahju hüvitamise nõuet: võlausaldaja…

201701.23
0

NOVE esindas kindlustusandjat projekteerija vastutuskindlustuse vaidluses

NOVE vandeadvokaat Andrus Kattel esindas edukalt If P&C Insurance AS-i projekteerija vastutuskindlustuse vaidluses projekteerimisettevõtjaga ja kontserniga Skanska viimase nõuete tõrjumiseks. Vaidlus sai alguse nn „kollase FIDIC“ üldtingimustel sõlmitud projekteerimis-ehituslepingust suurlinna reoveepuhasti settekäitluskompleksi rekonstrueerimiseks. Vaidluse keskmeks kujunes vastutuse jagunemine erinevate alltöövõtjate vahel keerulistesse ehitusgeoloogilistesse tingimustesse kavandatud spetsiifilise mahuti konstruktsioonide puuduste eest alates vajakajäämistest geotehnilistes uuringutes, projektijuhtimises…

201701.19
0

Uus teadusartikkel Urmas Volens’ilt

NOVE partner Urmas Volens avaldas ühes Euroopa paremikku kuuluvas õigusajakirjas European Review of Private Law koos Oslo Ülikooli professor Kåre Lilleholt’iga artikli “Consumer Insolvency Law in Estonia and Norway: Comparative Aspects”. Artikkel ilmus projekti EMP2015 Tarbijakrediidi aktuaalsed probleemid Eestis ja Norras raames ning artikli ilmumist finantseeriti Norra ja EMP finantsmehhanismide teaduskoostöö toetuse programmi raames. Artiklis analüüsivad autorid…

201611.23
0

NOVE meeskonnaga liitus novembrikuust 2016 advokaat Heili Püümann

Heili Püümann on töötanud õigusalal alates 2013. aastast, mil ta alustas tööd advokaadibüroos SORAINEN. Advokaadibüroos SORAINEN oli Heili kinnisvara- ning ehitusõiguse töörühma liige ning tegeles väga mitmete kinnisvara valdkonda kuuluvate küsimustega alates planeeringu ja ehitusõiguslikest vaidlustest lõpetades äripindade üüri- ja müügitehingutega. Muu hulgas on Heili osalenud ka suuremahulistes ühinemiste ja jagunemiste läbiviimises ja finantsvaldkonda kuuluvates…

201611.08
0

NOVE esindas Riigikohtus reisikorraldajat

NOVE vandeadvokaat Urmas Volens esindas Riigikohtus Eesti üheks suuremaks reisikorraldajaks olevat OÜ-d Novatours. Vaidluse aluseks oli kolme reisija hagi reisikorraldaja vastu, milles nad nõudsid reisikorraldajalt hüvitist selle eest, et reisikorraldaja katkestas 2014.a kevadel Egiptuses alanud rahutuste tõttu nende puhkusereisid ennetähtaegselt ja tõi reisijad nende turvalisuse huvides Eestisse tagasi. Riigikohus leidis tsiviilasjas nr 3-2-1-75-16 tehtud lahendis,…

201611.08
0

Riigikohus täpsustas kindlustusnõustamise sisu alakindlustuse näitel

NOVE vandeadvokaat Andrus Kattel esindas kindlustusseltsi ADB Gjensidige Eesti filiaal vaidluses kindlustusvõtja, kindlustusmaakleri ja viimase vastutuskindlustusandjaga küsimuses, kes kindlustussuhte osalistest vastutab alakindlustusega kindlustuslepingu sõlmimise eest ning kas alakindlustuse tõttu saamata jäänud kindlustushüvitise peaks korvama kindlustusmaakler (tema vastutuskindlustus). Kaasust käsitles Riigikohus otsuses nr 3-2-1-57-16. Kaasuses tunnustas Riigikohus põhimõtet, mille kohaselt oma kindlustushuvile vastava kindlustusväärtuse avaldamise riski kannab…

201610.19
0

Karin Sein ja Arsi Pavelts osalesid uue Võlaõigusseaduse üldosa kommenteeritud väljaande koostamisel

14. oktoobril 2016 esitleti Tartus toimunud 34. õigusteadlaste päevade raames Eesti juristkonnale oluliseks töövahendiks oleva Võlaõigusseaduse üldosa kommentaaride teist täiendatud ja täielikult ümbertöötatud väljaannet. Raamatu autorite hulka kuulus ka NOVE vandeadvokaat Arsi Pavelts, kes on enam kui kümne aasta jooksul rohkelt vaidlusi ja kohtupraktikat andnud võlatunnistuse regulatsiooni kommentaaride autoriks (VÕS § 30). NOVE nõunik Karin Sein…

201610.04
0

Alates oktoobrist 2016 liitus meiega nõunikuna tsiviilõiguse professor Karin Sein

Prof. Karin Sein on töötanud õiguse valdkonnas 1996. aastast, alustades justiitsministeeriumi eraõiguse osakonna nõunikuna. Justiitsministeeriumis töötamise ajal juhtis ta rahvusvahelise eraõiguse seaduse väljatöötamise töögruppi ning osales pankrotiseaduse väljatöötamisel, samuti mitmete rahvusvaheliste konventsioonide ratifitseerimisel ja Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi töös.  Ta jätkas oma teenistuskäiku Sisekaitseakadeemia eraõiguse õppetooli juhataja ja lektorina kuni 2004. aastal suundus õpetama Tartu…