Advokaadibüroo NOVE

Oleme Advokaadibüroos NOVE spetsialiseerunud keerukamate majandusalaste vaidluste lahendamisele nii kohtueelses kui kohtumenetluses peamiselt järgmistes valdkondades:

  • ühinguõigus (aktsionäride, osanike, juhtorganite vahelised suhted, ühinemised- ülevõtmised),
  • kinnisvara ja ehitus,
  • kindlustusõigus,
  • võlaõigus,
  • pankroti- ja täitemenetlus.     

Meie eesmärgiks on olla boutique tüüpi advokaadibüroo, s.t pakkuda nimetatud valdkondades Eesti parimat õigusteenust. Muude valdkondadega tegeleme üksnes ulatuses, mis seda põhieesmärki toetab. Kuna parim vaidlus on ära hoitud vaidlus, siis loomulikult tegeleme ka vaidluste ennetamisega seotud õigusnõustamisega  (nõustamine lepingulistes küsimustes, esindus läbirääkimistel, tehingute struktureerimine, due diligence jms). Oleme orienteeritud eelkõige pikemaajalisele koostööle keskmiste ja suuremate ettevõtetega.

Meie motoks on „vähem, aga paremini“. Keskendume valdkondadele, milles oleme tugevad. Õigusteenuse osutamisel on märksõnadeks kvaliteet, kliendikesksus ja efektiivsus. Me ei oleta, millist teenust klient vajab. Me selgitame selle koostöös kliendiga välja ja pakume konkreetsele olukorrale vastavat lahendust. Iga vaidlus on erinev. Meie kompetents tagab selle, et vahetu klienditööga tegelevad üksnes suurte kogemustega enda valdkonna tunnustatud professionaalid. Kõikidele meie klientidele on tagatud kogenud advokaadi tähelepanu. Meediasära asemel keskendume professionaalsele koostööle. 

Soovime erineda suurbüroodest oma teenuse hinnastamismudeli poolest ning mitte jätta kõiki teenuse mahukusega seotud riske kliendi kanda. Oma kogemusele tuginedes suudame enamikel osal juhtudest pakkuda projektipõhiseid fikseeritud tasukokkuleppeid. 

NOVE meeskond

Urmas Volens
Urmas Volens

vandeadvokaat, partner

Tel +372 610 80 11

Mob +372 506 34 70

E-post:
urmas.volens@nove.ee

Andrus Kattel
Andrus Kattel

vandeadvokaat, partner

Tel +372 610 80 14

Mob +372 511 13 29

E-post:
andrus.kattel@nove.ee

Veikko Puolakainen
Veikko Puolakainen

vandeadvokaat, partner

Tel +372 610 80 13

Mob +372 517 56 83

E-post:
veikko.puolakainen@nove.ee

Kristjan Tamm
Kristjan Tamm

vandeadvokaat, partner

Tel +372 610 80 12

Mob +372 501 96 60

E-post:
kristjan.tamm@nove.ee

Arsi Pavelts
Arsi Pavelts

vandeadvokaat, partner

Tel +372 610 80 15

Mob +372 556 168 88

E-post:
arsi.pavelts@nove.ee

Kaija Riismaa
Kaija Riismaa

vandeadvokaat

Tel +372 610 80 16

Mob +372 581 503 88

E-post:
kaija.riismaa@nove.ee

Marika Oksaar
Marika Oksaar

vandeadvokaat

Tel +372 610 80 17

Mob +372 529 99 29

E-post:
marika.oksaar@nove.ee

Veiko Vaske
Veiko Vaske

vandeadvokaat

Tel +372 610 80 18

Mob +372 522 59 33

E-post:
veiko.vaske@nove.ee

Karin Sein

nõunik

Tel +372 610 80 18

Mob +372 566 637 30

E-post:
karin.sein@nove.ee

Heili Püümann
Heili Püümann

advokaat

Tel  +372 610 80 30

Mob +372 534 203 62

E-post:
heili.puumann@nove.ee

Liina Laasma
Liina Laasma

arendus- ja kvaliteedijuht

Tel  +372 610 80 32

Mob +372 566 180 08

E-post:
liina.laasma@nove.ee

Laura Raadik
Laura Raadik

juriidiline assistent

Tel  +372 610 80 10

Mob +372 581 500 30

E-post:
laura.raadik@nove.ee

Katrin Martson

juriidiline assistent

Tel  +372 610 80 32

Mob +372 539 893 31

E-post:
katrin.martson@nove.ee

Kaja Johanson NOVE assistent
Kaja Johanson

assistent

Tel  +372 610 80 10

Mob +372 566 42 532

E-post:
kaja.johanson@nove.ee